Optu¾ili su nas da smo prodali utakmicu za d¾ipove

ImageDva slobodna dana, nakon priprema u Antaliji, Emir Spahiæ je iskoristio da doðe u Sarajevo. Dubrovnik je njegov rodni grad, a Sarajevo, destinacija gdje namjerava ¾ivjeti po završetku igraèke karijere. U kratko vrijeme postao je zamjenik kapitena u ruskom Lokomotivu. Godinama je bio stub odbrane u reprezentaciji. Na utakmici u Tokiu, bio je jedan od najboljih u bh. timu. Spahiæ, Hasagiæ, Papac i Bajramoviæ najveæa su pojaèanja za kvalifikacije. Zna to i Meho Kodro, zato je traku povjerio britkom stoperu, koji pored odbrambenih zadaæa uspješno ordinira u ofanzivnim akcijama, kod prekida u suparnièkom prostoru.

Sms poruke

Spahiæ je za "San" govorio, kao i uvijek bez dlake na jeziku. U kafe slastièani "Ado" na Grbavici, gdje su za svog manadata èesto svraæali bivši selektori Bla¾ Sliškoviæ, Fuad Muzuroviæ, Mirsad Hibiæ, Refik Šabanad¾oviæ, Spahiæ je govorio o prošlosti i buduænosti reprezentacije.

Dakle, da li je pismo bilo greška?

– Pismo nije bilo greška. Vidite, neke stvari su se promijenile. Dakle, nešto se postiglo, ali neæe iæi brzo preko noæi. Ima još stvari koje treba srediti. Novom selektoru i njegovom struènom štabu, kao i nama treba podrška – pri¾eljkuje Spahiæ.

Potpisnici pisma, Vas sedam, osam izgubili ste po desetak utakmica u selekciji; ¾alite li zbog toga?

– Iako nas nije bilo u reprezentaciji, mi smo bili uz reprezentaciju. Navijali smo sa tribina. Kada nismo bili na nekoj utakmici, sms porukama smo jedan drugom javljali. Mo¾da je nekom od nas bio hendikep što smo pauzirali, ali isplatilo se. Niko od nas nije imao liène interese, osim zajednièkog cilja da doðe do promjena.

Šta Vam je najviše smetalo proteklih mjeseci kada niste igrali. Bilo je i nekih optu¾bi na Vaš raèun od strane onih koji su vodili reprezentaciju?

– Najte¾e nas je pogodila optu¾ba da smo namjerno gubili. Neki su išli èak dotle da nas optu¾e kako smo prodali utakmicu Maðarima i zato dobili na poklon d¾ipove iz Hercegovine. Takvu gnusnu la¾ mogao je smisliti samo neki bolesni um.

Puno Bilino polje

Ko Vas je optu¾io i koje sve igraèe?

– Optu¾ivali su nas oni, kojih sada, fala Bogu, nema oko reprezentacije. Udarali su po meni, Barbarezu, Papcu… Prevarili su se, jer narod vjeruje nama, a njima su okrenuli leða i javnost, novinari, navijaèi… 

Kakva je Vaša saradnja sa èlanovima Predsjedništva NSBiH?

– Iskreno, jako mi je ¾ao Milana Jeliæa. Sa njim smo uspostavili dobru komunikaciju. Èovijek je bio neobaviješten. Sa ovima imamo korektnu saradnju, mada mora biti više iskrenosti, ne da jednom dogovorimo, a drugo proèitamo u medijima. Mi, osim uspjeha reprezentacije, drugog interesa nemamo.

Treba li vršiti pritisak na Sergeja Barbareza i Hasana Salihamid¾iæa da se vrate u dr¾avni tim?

– Nesumnjivo da su Sergej i Braco puno dali reprezentaciji. Oni su sportske i ljudske velièine. Sa njima bi naša selekcija dobila na te¾ini, meðutim, treba pustiti da oni sami odluèe o povratku. Meni je najva¾nije da smo sa Kodrom i Boliæem dobili puno. Ranije je utakmice reprezentacije pratilo mizerno mali broj gledalaca, a sada sam uvjeren da Bilino polje biti krcato kada budemo doèekali Makedoniju. Sa Kodrom i Boliæem vraæaju se i navijaèi – izjavio je za naš list Emir Spahiæ.

®eljin navijaè

– Iako imam stan na Grbavci, praktièki gledam sa prozora na ®eljin jug, neæe karijeru završiti u ®elji. Bit æu samo navijaè. Namjeravam igrati još šest, sedam sezona. U Rusiji je i moj brat Alen. U klubu su ¾eljeli da budem kapiten, ali sam tu ulogu prepustio ruskom igraèu – priznaje Spahiæ.

®enidba

 – Još je rano za ¾enidbu. Imam dosta privatnih i sportskih planova. ®ivjet ¾u u dva najljepša grada, u Sarajevu i Dubrovniku. Na¾alost, svaki put kada doðem u Sarajevo, vidim u pojedinim novinama da se neke cure udaju za mene, da sam neke vjerio… Sve su to la¾i, koje nekima trebaju. Navikao sam se nositi sa tim stvarima – podsjeæa Emir.

san