Dom naroda usvojio Prijedlog zakona o sportu u BiH

ImageDom naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine usvojio je danas u Sarajevu Prijedlog zakona o sportu u BiH u istom tekstu kako ga je ranije usvojio Predstavnièki dom dr¾avnog parlamenta.

Ovim zakonom se, izmeðu ostalog, formira Vijeæe za sport BiH kao najviše savjetodavno tijelo Ministarstva civilnih poslova BiH koje se brine za razvoj i kvalitet sporta na nivou BiH.

Takoðer, formira se i agencija za antidoping kontrolu koja je neophodna za uèešæe bh. sportista na meðunarodnim sportskim takmièenjima.

Delegati su usvojili i prijedlog zakona o osnivanju Zavoda za izvršenje kaznenih sankcija, pritvora i drugih mjera BiH kojim se osniva ovaj zavod, odreðuje njegovo sjedište, reguliraju odredbe o izgradnji namjenskih objekta u kojem æe zavod biti smješten.

Prema ovom zakonu Zavod æe se izgraditi na utvrðenoj lokaciji u opæini Istoèna Ilid¾a. Sredstva za njegovu izgradnju osiguravaju se prvenstveno iz donacija, u bud¾etu institucija BiH, te iz drugih sredstava, a Ministarstvo pravde i Ministarstvo finansija i trezora BiH vodit æe aktivnosti usmjerene na osiguranju sredstava za izgradnju zavoda.

Usvojen je i prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o putnim ispravama BiH. S obzirom na to da je Predstavnièki dom ranije usvojio prijedlog ovog zakona u nešto drugaèijem tekstu bit æe potrebno obaviti usaglašavanje izmeðu domova.

FENA