SVI NA KOŠEVO 1. JUNA

 

ImageIstog dana, 1. juna, kada æe Piriæeva i reprezentacija troèlanog Predsjedništva NS BiH ugostiti Azerbejd¾an na Bilinom polju, na Koševu æe se u istom terminu, najvjerovatnije, okupiti sve što vrijedi u bh. nogometu/fudbalu.

Na incijativu sportskih novinara, skoro svih medijskih kuæa u BiH, pokrenuta je akcija o odigravanju humanitarne utakmice izmeðu bh. internacionalnih zvijezda, te reprezentacije Premijer lige BiH.

Spontana ideja za ovu utakmicu potekla je iz sljedeæih razloga:

1. Da SPASIMO bh. fudbal od sve izvjesnije suspenzije koja mu prijeti od UEFA (Izvršni odbor NS BiH je prošlog petka, po svemu sudeæi svjesno donio dvije odluke, o smjeni selektora Mehe Kodre i o produ¾enju mandata Munibu Ušanoviæu, koje mogu izazvati nemire sa teškim posljedicama upravo na prijateljskoj utakmicu na Bilinom polju). Upravo zbog odluka koje su svjesno iziritirale skoro kompletnu sportsku javnost u BiH, biæe pozvani svi navijaèi u BiH da umjesto u Zenicu doðu na Koševo.

2. Da POMOGNEMO nedavno nastradalom djeèaku Ilji Spasovskom, koji je zadobio teške ozljede na utakmici u Vrapèiæima, te Harisu Sadiæu, 17-godišnjem djeèaku iz Sanskog Mosta, koji je obolio od teške bolesti.

3. Istog dana æe biti organiziran okrugli stol, na kojem æe se okupiti sva proslavljena imena bh. fudbala, koji æe biti pozvani na utakmicu, a samo sa jednim ciljem: Kako pomoæi bh. fudbalu, da se prevaziðe sadašnje katastrofalno stanje, i PROMJENE ljudi koji godinama sjede u udobnim foteljama NS BiH, i odluèuju o sudbinama brojnih igraèa, trenera, navijaèa…

Ideja je da ulaz na pomenutu utakmicu bude slobodan s tim da æe posjetioci moæi dati dobrovoljni prilog, onoliko koliko je ko u moguænosti, ZA ILIJU i HARISA.

Pored sada veæ bivšeg selektora Mehe Kodre, koji je podra¾o ovu humanitarnu akciju, na Koševu bi se trebala pojaviti imane poput Mehmeda Ba¾dareviæa, Safeta Sušiæ, Faruka Had¾ibegiæa, Duška Bajeviæa, Sedina Tanoviæa, Borèeta Sredojeviæa, Vlatka Glavaša, Nikole Nikiæa, Milomira Odoviæa, Amara Osima, Seje Kajtaza, Ivice Barbariæa, Ratka Ninkoviæa, Slobodana Karaliæa, Sergeja Barbareza, Muhameda Konjiæa, Mirze Varešanoviæa, Samira Muratoviæa, Enesa Mešanoviæa, Nermina Šabiæa, Mirsada Bešlije, Nud¾eina Gece, Mirsada Dediæa, Edina Mujèina, Sejada Haliloviæa, Elvira Baljiæa…

Puno više informacija o pomenutoj ideji, za koju ne sumnjamo da æe naiæi na odobravanje cijele sportske javnosti u BiH, biæe u toku narednih dana.