Neka mi Ba¾dareviæ ne nudi igraèe preko novina!

ImageSelektor nogometne reprezentacije javio nam se iz San Sebastiana, sa svoje kuæne adrese. Profesionalna mu je u Sarajevu, u NSBiH, sa kojim bi narednih dana trebao potpisati ugovor. Na prvo pitanje ''šta ima novo'', Meho Kodro je odgovorio: 

– Ništa posebno, pravim neke kombinacije za ono što oèekuje reprezentaciju u ovoj godini. Prva naredna akcija je Makedonija. 

Zašto su otpali Zlatan i Zvjezdan?

Pokušao sam selektora ''navuæi na tanak led'': kakve kombinacije selektore? 

– Da ti nebih rekao – kroz smijeh je kazao Kodro, a onda nastavio ozbiljnijim tonom – Malo sam zabrinut zbog povreda Zvjezdana Misimoviæa i Zlatana Bajramoviæa. Razgovarao sam s njima. Zvjezdan je bolje, on æe biti spreman za dvije sedmice, nije upitan za utakmicu sa Makedonijom. Meðutim, Bajramoviæ nikako ne trenira, boli ga palac na nozi. Mislim da neæe biti spreman za 26 mart. Bojim se da æe operacija biti neizbje¾na, a to bi ga du¾i period odvojilo od terena. No, šta da se radi. Rekao sam mu da je najbitnije da se oporavi i dobro spremi. Mnogo nam je bitniji na jesen kada poènu kvalifikacije.

Pjaniæ je voða

Selektor je prošle sedmice pohodio Francusku. U Bordou je na licu mjesta vidio Miralema Pjaniæa. Potez za svaku pohvalu. Uostalom to je Kodrin posao; konaèno je jedan selektor otišao da se lièno uvjeri u kvalitete mladog asa. Kakvi su dojmovi? 

– Utakmica je bila teška. Bordo je dobio 3:0. Vidio sam puno pozitivnih stvari. Pjaniæ je veæ zreo igraè, mo¾e se kazati da ima lidersku ulogu u ekipi. Trener mu daje sve ovlasti: izvodi prekide, organizuje napade, od njega sve kreæe, što je svakako sjajna stvar uzimajuæi u obzir da igra svoju prvu seniorsku sezonu, a uz to, igra u francuskom prvenstvu… Ukratko, sve je u njegovim rukama! Èak nije igrao na pravoj poziciji, on je bio nešto povuèeniji.

Da li æete ga pozvati za duel s Makedonijom? 

– Dobro, ne mogu još govoriti o tome, ali je va¾no da sam ga vidio i da znam šta mo¾e. O tome æemo naknadno.

Pitao sam ga za Adnana Mravca iz austrijskog Matersburga. Kodro je bio suzdr¾an. 

–  Imam spisak zanimljivih igraèa koji igraju u inostranstvu. Naravno, nemo¾emo gledati deset igraèa odjednom. Znam za Mravca i sigurno æemo ga pogledati.

Proziva Mešu

Onda je selektor, neoèekivano okrznuo bivšeg saigraèa iz reprezentacije. Prigovorio što "neki nude igraèe preko novina''. Meša Ba¾dareviæ je na ovim stranicama sugerisao selektoru da pod okrilje dr¾avnog tima zove Miralema Pjaniæa i Emru Tahiroviæa golgetera Ciriha.

– Mislim da nije korektno da mi Ba¾dareviæ preko novinari nudi igraèe. Razumijem da svako ¾eli iznijeti svoje mišljenje, potpuno mi je jasno i da je reprezentacija interesantna igraèima, što je dobro. Meðutim, valjda ja najbolje znam i, na koncu, odgovarat æu za rezultat. Tako da bih ¾elio svima poruèiti da budu strpljivi. Ne mo¾e se preko noæi doæi u reprezentaciju, a svakako da ja znam najbolji naèin – to je igrama na terenu. Nikako prièama za novine. Sam æu gledati potencijalne kandidate.

O akciji Japan nije ¾elio puno govoriti. 

– Vidjeli ste kako je bilo. To je sada prošlost. Sastavio sam reprezentaciju od onih igraèa koji su bili na raspolaganju. Mislim da u tom momentu više i nismo mogli.

Kodro æe u Sarajevo doæi poèetkom marta. Ugovor je na stolu, treba ga parafirati. 

– Što se mene tièe neæe biti problema. Usuglasili smo se, ne optereæujem se mnogo time, ima puno posla, mnogo stvari koje treba završiti. Optimista sam i vjerujem da æe reprezentacija napraviti dobar rezultat – završio je Kodro. 

Ne odustaje(m) od Sergeja

Uskoro æe Kodro na radnu turneju.

– Planirao sam posjetiti naše igraèe u Njemaèkoj i Italiji, zajedno sa svojim prvim saradnikom Boliæem. Gledaæemo neke meèeve u Njemaèkoj, razgovarat æemo sa Misimoviæem, Salihoviæem, Ibiševiæem, Bajramoviæem… Pokušat æu nagovoriti Barbareza da se vrati u tim – najavio je Kodro. 

san