Kodro: Bez Bajramoviæa protiv Poljske

ImageNa Tušanj je došao nenajavljeno, ali ne i nezapa¾eno. U jednoj od naèièkanih lo¾a sjedio je sa Sedinom Tanoviæem, svojim saradnikom.

Meho Kodro u Tuzli je pratio formu potencijalnih kandidata za reprezentaciju. U njegovom fokusu bili su Senegalac Bubakar Dialiba i Said Huseinoviæ, po mnogima prvo ime lige. Selektor je govorio u susretu na Tušnju, o svojim narednim akcijama, o Pjaniæu, te o potrebama reprezentacije. Krenuli smo od utakmice na Tušnju.

Kako Vam se èini meè u Tuzli?

Na nivou naših derbija, kakvi su bili, recimo meèevi ®elje i Sarajeva… Na¾alost, puno je prekida, praznog hoda.

Nismo na nivuo španske druge lige

Jeste li zadovoljni uèinkom Huseinoviæa i Dialibe?

Odigrali su dosta korektno. Oni su u mladoj reprezentaciji, odnosno na pragu za najbolju selekciju. Ovakve teške utakmice najbolja su prilika da poka¾u koliko mogu i znaju. Na utakmicama gdje ima pritiska, najbolje se vidi koliko ko mo¾e. Zadovoljan sam onim što su pokazali Dialiba i Huseinoviæ.

Oèekivalo se više od ®elje?

Ne znam šta je trener Kruniæ oèekivao, ali mi se èinilo da nema pritiska. Vjerovatno je bilo i straha, ipak je ulog bio finale.

Simo Kruniæ smatra da je on odgovoran, da neke stvari krivo postavio… Krivicu za neuspjeh je uzeo na sebe. Kako to komentirate?

To je nešto pozitivno. Kruniæ se pokazao kao korektan sportista i èovijek. Najlakše je nekog optu¾iti, igraèa, sudiju ili nekog treæeg. Ljudski je da se griješi.

Ako bi ste usporeðivali utakmicu na Tušnju sa nogometom u Španiji, na kojem je nivou naš nogomet?

Utakmica u Tuzli, premda je polufinale Kupa, nije na niovu ni španske druge lige, gdje se igra br¾e, agresivnije, sa više tempa, atraktivnih poteza… Na¾alost , svega toga je nedostajalo na Tušnju.

Planirate li mo¾da da reprezentacija odigra neku prijateljsku ili kvalifikacijsku utakmicu na Tušnju. Godinama Savez i selektori zaobilaze Tuzlu?

Priznajem da razmišljamo da reprezentacija igra u Tuzli. Èuo sam da pripremaju gradnju stadiona. Raduje me što æe se i na Tušnju igrati reprezentativne utakmice. Tuzla i kanton to zaslu¾uju. Atmosfera na stadionu je bila dobra, suðenje Dominkoviæa odlièno, navijaèi buèni i korektni.

Tanoviæ gleda Terkeša, Boliæ u Srbiji

Kako teku pripreme za majske termine. Bojite li se ne¾eljenih otkaza?

Za meèeve sa Poljskom i Azerbejd¾anom neæu raèunati na Zlatana Bajramoviæa. On se još uvijek oporavlja od operacije. Ne trenira punim tempom i ne ¾elimo ništa rizikovati. Va¾nije mi je ga saèuvati za kvalifikacije. Nadam da se neæe ponoviti sluèaj kao uoèi utakmice sa Makedonijom.

Imate li neke nove igraèe, hoæete li provjeravati nove? Recimo, ®elimir Terkeš je uvjerljivo prvi strijelac Hrvatske?

Ovaj vikend æemo gledati neke kandidate koji su nam zanimljivi. Imamo na spisku desetak igraèa èiju æemo formu provjeriti. U toj grupi je i Terkeš. Njega æe u Zagrebu, kojem dolazi Zadar, gledati Sedin Tanoviæ. Elvir Boliæ ide u Srbiju. On æe gledati potencijalne kandidate na utakmici Partizan i Èukarièki. I ja æu biti na zadatku, ali vam nemogu otkriti koje æemo sve igraèe pratiti.

Gdje ste, na kojim pozicijama deficitarni?

Da ti budem iskren, volio bih da imam za svaku poziciju dva rješenja. Da nema opuštanja. Zato æemo vrijeme do kvalifikacija iskoristiti da naðemo što više kandidata.

Za kraj, recite, hoæe li se u Zenici igrati za Azerbejd¾anom?

Još nismo odluèili. Istina je da na Bilinom polju imamo odliènu atmosferu. Ovih dana æemo definitivno odluèiti – rekao je selektor Meho Kodro.

O Pjaniæu

Pjaniæ æe biti meðu kandidatima za utakmice sa Poljskom i Azerbejd¾anom. Naravno, ako do tada bude sve riješeno oko njegovog pasoša. Ja se nadam da hoæe. Pjaniæ je naša perspektiva – komplimentira Kodro veznjaku Meca, kojeg tra¾e ponajbolji evropski klubovi.

Rano za Bijeli brijeg

Moja je ¾elja da reprezentacija igra u svim gradovima BiH. I u Tuzli, Sarajevu, Zenici, Mostaru, Banja Luci, Bihaæu… Gdje god ima uslova i gdje se reprezentacija do¾ivljava kao svoja. Ja ¾elim da reprezentacija bude tim svih Bosanaca i Hercegovaca. Iskreno, još je rano da igramo pod Bijelim Brijegom, ali to mi je ¾elja. – naglasio je Kodro.

sportin.ba