Napokon smjene u Savezu

ImageJutros je predsjedništvo N/F S BiH imalo vanrednu sjednicu. Nakon kraæe diskusije usaglasili su se da su oni izrièiti krivci za kompletno stanje u bh. fudbalu/nogometu i podnijeli su neopozive ostavke!!! Slo¾ili su se da, kao u ostalim normalnim dr¾avama, treba uspostaviti funkciju JEDNOG predsjednika, bez obzira na nacionalnu pripadnost, koji je sposoban i autoritativan za tako odgovoran posao.

Usput su smijenili i Muniba Ušanoviæa i konaèno su MUP-u podnijeli KOMPLETAN izvještaj njegovih kriminalnih radnji, a otkrili su i imena njegovih saveznika u mutnim poslovima. Naravno, Ušanoviæu je odmah odreðen pritvor.

 

Dolazi još mnogo sliènih vijesti, ali sa razlogom…

Nastavak proèitajte dole…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APRILILILILILI