Recite DOSTA kriminalu

Image
 
B H F A N A T I C O S
Support Army of Bosnia and Herzegovina

 
 
 
ZA:         Graðani Bosne i Hercegovine, graðani Sarajeva,

OD:         BHFanaticos

Tema:     Recite DOSTA kriminalu!

BHFanaticos-i vas pozivaju da se pridru¾ite protestu koji organizuje pokret "DOSTA", u srijedu 13. februara/veljace 2008. godine u 11:55 h, ispred zgrade Kantona Sarajevo.

Oèigledno je da aktuelne vlasti, sudstvo, tu¾ilaštvo i policija nemaju naèina da zaštite graðane od kriminala koji svakim danom uzima sve više maha.

Svi ste bili svjedoci kada je BHF skandiranjem i transparentima ukazivao na kriminal u N/FS BiH na utakmci u Zenici. Tada su, bez ikakvog razloga, policajci (vjerovatno po neèijem nalogu) bezrazlo¾no upotrijebili silu protiv BHFa (o ovome postoji opse¾na video dokumentacija na NTV Hayatu).

Nevjerovatna je èinjenica da su graðani BiH dovedeni u situaciju da budu ka¾njavani zato što ukazuju na kriminal i zato što ¾ele sigurnu i demokratsku Bosnu i Hercegovinu. Oèigledno je da je kriminal široko rasprostranjen u svim porama društva.

  • ®elimo smjene svih odgovornih ljudi.

  • ®elimo da iz moralnih razloga ponude ostavke svi oni koji se nalaze na odgovornim funkcijama vlasti, tu¾iteljstva, policije.

  • ®elimo da se graðanima BiH osigura osnovno ljudsko pravo – PRAVO NA ®IVOT.
 
 
Dragi DENISE, neka ti je laka zemlja!
Na nama je da, ili kao ljudi u tramvaju u kojem si ti zvjerski ubijen – æutimo i nijemo posmatramo vladavinu kriminala, ili da dignemo svoj glas i ka¾emo:

DOSTA!
 
S poštovanjem,
BHFanaticos