Ne trebaju nam igraèi koji se dvoume

ImageTreba vratiti zdravu atmosferu, a jedini je naèin pozivati one koji ¾ele igrati srcem…

 

Po završetku Evropskog prvenstva u Beogradu prije dvije i po godine, Mensur Bajramoviæ je, praktièno, bez rijeèi obrazlo¾enja smijenjen s funkcije selektora.

Danas je upravo Bajramoviæ mo¾da i najveæi kandidat da ponovo preuzme klupu nakon što je Košarkaški savez BiH otvorio pitanje kormilara naših seniora.

Obavljeni razgovori

– Mislim da je prvo trebalo riješiti status aktuelnog selektora Markoviæa i tek onda, ako se uka¾e potreba, tra¾iti novog trenera. No, nisam mogao utjecati na to. Sa mnom su obavljeni razgovori, kao, pretpostavljam, i sa ostalim kandidatima – ka¾e Bajramoviæ.

Pouèen prethodnim reprezentativnim iskustvom, nekadašnji trener zenièkog Èelika i Bosne naglašava da, bez obzira na to ko dobije povjerenje, jedna stvar mora biti prioritet.

– Treba vratiti zdravu atmosferu, a jedini naèin je pozivati one koji ¾ele igrati srcem. Ko ima dilemu, taj ne treba ni dobiti poziv – naglašava Bajramoviæ.

Pred našom selekcijom su kvalifikacije za Evropsko prvenstvo 2009. godine. Prije toga æe 16. februara u Veneciji (Italija) biti odr¾an ¾rijeb grupa.

Jaka konkurencija

– Jakosne grupe su nezgodne, jer su u kvalifikacijama igrati neke izuzetno jake selekcije, poput Italije, Srbije, Turske, Francuske… Ne smijemo potcijeniti ni takozvane male timove poput Èeške, Ukrajina, Maðarske – dodaje Bajramoviæ.

Iako se ne boji izazova, Bajramoviæ ka¾e da ni neodlazak na EP neæe biti katastrofa ako se napravi napredak unutar tima i Saveza.

– Do sada smo mijenjali uglavnom samo selektora, i to nakon svakog ciklusa, što mo¾da nije pravi put. Potrebno je izabrati ljude na du¾i period, koji æe praviti tim, sazrijevati zajedno sa igraèima i spremati novu generaciju za veliki rezultat – izjavio je Bajramoviæ.

avaz