Klubovi neæe ispa¹tati zbog kazni

ImagePovoda za razgovor sa predsjednikom Fudbalskog saveza BiH Iljom… Dominkoviæem ima više. Najsvje¾iji je problem sa dobivanjem certifikata koji omoguæava Savezu izdavanje licenci klubovima za nastup u evropskim takmièenjima.

SGS, revizorska kuæa koju je UEFA ovlastila da vodi proces licenciranja, predlo¾ila je da Fudbalskom savezu BiH ne bude izdan certifikat. Trenutno je dosta nejasnoæa u vezi sa ovim pitanjem, a najveæa je kada æe se znati nešto više.

Nepoštivanje standarda

– Mnogo æemo više znati nakon sastanka u Zurichu 15. februara. U pitanju je mnogo više nego što javnost zna. SGS obavlja nezavisnu reviziju, bez upliva UEFA-e. Dakle, odluke ne donosi UEFA nego SGS.

Povlaèenje certifikata rezultat je uoèenih primjedbi, odnosno, nepoštivanja utvrðenih standarda u procesu licenciranja. ®albu na odluku smo poslali SGS-u, a ne UEFA-i.

Smatramo da æe biti razumijevanja, jer je bilo više objektivnih nego subjektivnih okolnosti zbog kojih smo probili zadane rokove. Najviše nas pogaða neimenovanje dvije komisije, jer je prethodnima istekao mandat pa se njihove odluke dovode u pitanju – rekao je Dominkoviæ za Dnevni avaz.

Da li æe, zbog povlaèenja certifikata, trpiti klubovi koji su zabrinuti zbog moguænosti neizlaska u Evropu?

– Povlaèenje certifikata neæe znaèiti ništa za klubove koji izbore nastup na evropskoj sceni. Klubovi nisu krivci niti sukrivci. Mjera je upuæena samo prema Savezu.

UEFA æe dozvoliti nastup ako klubovi koji se plasiraju na evropsku scenu dobiju licencu. Do 31. marta klubovi moraju podnijeti sve dokaze za dobivanje licence. Do kraja petog mjeseca æe biti donesena konaèna odluka.

Klubovi se moraju veoma dobro pripremiti, jer æe proces biti veoma oštar. Nema više prenošenja obaveza u naredne periode ili, što je problem koji nas obuhvata u finansijskom dijelu, reprogramiranja dugova.

Kakve bi sankcije mogle pogoditi Fudbalski savez?

– Kazna bi mogla biti finansijske prirode. Vjerovatno æe nam od novca koji se dodjeljuje u procesu licenciranja oduzeti neki iznos. Mislim da drugih sankcija neæe biti, ali æemo pokušati da i ove budu minimalne.

Da li æe, zbog ovoga što se desi, neko biti pozvan na odgovornost?

– Predsjedništvo je imalo sastanak sa generalnim sekretarom Munibom Ušanoviæem i sa direktorom Odjela za licenciranje Talatom Sulejmanijem te sa dijelom eksperata iz procesa licenciranja.

Jednostavno smo im ukazali na odgovornost u ovom procesu, jer je ovo najveæi projekt koji vodi UEFA, a koji uozbiljuje takmièenja i rejting. Taj sistem rada, koji se provodi u Evropi, mora se prenijeti i na naš rad. Morali smo i mogli utjecati na to da do ovoga ne doðe.

Odgovornost je potrebna kako nam se ne bi dogodile ovakve ili sliène stvari, koje stvaraju negativnu klimu u javnosti prema N/FS BiH. ®elimo izaæi iz tog negativnog okru¾enja. Uz bolje rezultate reprezentacije i jaèanje lige, ¾elimo podiæi zanimanje za najpopularniji sport u BiH.

 

sportcentar