FIFA i UEFA dostavile uslove konkursa: Munib Ušanović od februara više neće biti generalni sekretar!

ImageMunib Ušanoviæ, sadašnji v.d. generalnog sekretara N/FS BiH, od februara 2009. godine, kada mu istièe produ¾eni mandat, više neæe obavljati ovu funkciju. Naime, kako su i najavili, FIFA i UEFA su na adresu N/FS BiH poslale uslove konkursa koje bi trebao ispunjavati generalni sekretar.

S obzirom na to da se pod posljednjom stavkom navodi kako kandidat ne smije imati policijski dosje i da se protiv njega ne vodi sudski postupak, jasno je da se Munib Ušanoviæ neæe moæi ni kandidovati za ovu funkciju, te tako njegovo ponovno imenovanje otpada.

Veæ ranije, FIFA i UEFA su sugerisale èlanovima Predsjedništva N/FSBiH kako Munib Ušanoviæ nema njihovu podršku, a s obzirom na to da su predstavnici Svjetske i Evropske fudbalske federacije bili prisutni na posljednjoj sjednici Izvršnog odbora, gdje su se mogli na licu mjesta uvjeriti u stanje koje vlada u bh. fudbalu, odluèili su sami postaviti uslove konkursa, èime su zatvorili i posljednju moguænost prijavljivanja Muniba Ušanoviæa za mjesto generalnog sekretara. Kao što je poznato, protiv Ušanoviæa se vodi sudski postupak pred Sudom BiH zbog zloupotrebe polo¾aja i utaje poreza.

Takoðe, saznajemo da na sjednici Izvršnog odbora, koja je planirana za 29. decembar, na dnevnom redu neæe biti stavka potpisivanje ugovora sa agencijom "SportFive", barem ne definisana na taj naèin.

Podsjeæanja radi, èlan Predsjedništva Iljo Dominkoviæ i generalni sekretar Munib Ušanoviæ potpisali su sporan ugovor o TV pravima od 2010. do 2014. godine, koji je prema svim prilikama štetan po N/FS BiH.

Prema informacijama iz N/FS BiH, ugovor koji je potpisan sa agencijom SportFive iznosi oko milion i pol eura, iako fudbalske asocijacije poput Saveza BiH, sliène ugovore potpisuju u vrijednosti i po pet, šest i više miliona eura.

Upravo zbog ovoga, èlanovi Izvršnog odbora su insistirali kod pomenute dvojice da im donesu sporni ugovor na uvid, što oni nisu uèinili na prošloj sjednici, a kako sada stvari stoje neæe to uèiniti ni 29. decembra.

Na sveèanoj sjednici IO raspravljaæe se o premijama, što je takoðer jedna od goruæih tema, s obzirom na to da je selektor BiH Miroslav Bla¾eviæ izrazio èuðenje kako mogu èlanovi Predsjedništva biti premirani isto kao i igraèi, a tema æe biti i izvještaji Komisije N/FS BiH, te usvajanje bud¾eta.

oslobodjenje.ba