U¹anoviæ stopira Barbariæev dolazak

ImageMunib Ušanoviæ, generalni sekretar Nogometnog/Fudbalskog saveza BiH, stopira imenovanje Ivice Barbariæa za koordinatora, odnosno menad¾era "A" i "U-21" fudbalske reprezentacije BiH.

Ovo je juèe za "Nezavisne novine" potvrdio i Iljo Dominkoviæ, predsjednik bh. kuæe fudbala.

"Barbariæ je bio na razgovorima s Ušanoviæem, a generalni sekretar je svojim pristupom najvjerovatnije upropastio cijeli posao. Kontaktirao sam Barbariæa, koji je jako iznenaðen i uvrijeðen onim što mu je generalni sekretar prezentirao u vezi s njegovim statusom i radom. Rekao mi je da ga je degradirao po statusu i zadu¾enjima i da se osjeæao prevarenim, jer mu je Ušanoviæ interpretirao sasvim nešto drugo u odnosu na ono što smo u prvih mah dogovarali, odnosno što smo zakljuèili na sjednici IO", tvrdi Dominkoviæ, koji nije mogao potvrditi da li æe Barbariæ promijeniti mišljenje i prihvatiti mjesto koordinatora.

Prvi èovjek N/FS BiH naglašava da se Ušanoviæ u ovom sluèaju postavio iznad Saveza.

"Prije desetak dana i pismeno sam reagovao na sva ova dešavanja. Ušanoviæ mora poštovati odluke Izvršnog odbora i Predsjedništva Saveza i ne mo¾e 'izlaziti' iz krugova svojih ovlasti. Mora mu biti jasno da ne mo¾e voditi svoju politiku. Barbariæ je bio naš jedini kandidat, postigli smo konsenzus oko toga i nismo išli prema drugim kandidatima. Smatrali smo da je on osoba koja mo¾e zadovoljiti ono što smo zacrtali odlukom Izvršnog odbora. Meðutim, veæ u startu je sprijeèen da radi svoj posao", istièe Dominkoviæ.

O ovoj temi biæe govora i na današnjoj sjednici Predsjedništva N/FS BiH, a ukoliko ne bude postignut dogovor, pitanje koordinatora "A" i "U-21" tima biæe riješeno vrlo brzo.

Èlanovi Predsjedništva Saveza danas æe na dnevnom redu imati i aktivnosti oko pripreme sjednice Izvršnog odbora. Takoðe, razgovaraæe i o sastanku sa predstavnicima FIFA i UEFA, koji je zakazan za 15. februar u Cirihu, te izgradnji fudbalskog centra u Zenici.

nezavisne.com