UEFA oduzima licencu N/FS BiH

ImagePrije gotovo tri mjeseca Osloboðenje je objavilo informaciju kako Nogometnom savezu Bosne i Hercegovine prijeti oduzimanje licence, bez koje bh. kuæa nogometa ne mo¾e registrovati naše klubove za evropska takmièenja.
Danas, UEFA više ne prijeti, veæ æe N/FS BiH oduzeti dozvolu za licenciranje, koju im je dodijelio kako bi naš savez mogao registrovati klubove za domaæa i evropska takmièenja. Ovo bi znaèilo da klubovi koji ove sezone izbore po tabeli plasman u Evropu, mo¾da neæe uèestvovati u eurokupovima.

Slu¾bena potvrda ove informacije oèekuje se u narednim danima, saznajemo od našeg izvora iz UEFA. Iako su iz bh. saveza gotovo nakon svakog sastanka sa èelnicima UEFA izra¾avali oduševljenje posjetom ljudi zadu¾enih za licenciranje, oèito je da su obmanjivali javnost govoreæi da je sve idealno, jer, kako saznajemo, mnogo toga nije štimalo. Naime, krajem oktobra SGS (meðunarodna certifikacijska kuæa za ISO standarde, koju je anga¾ovala UEFA) našla je niz nepravilnosti u procesu licenciranja i sa tim u pisanoj formi upoznala N/FS BiH. Takoðer, dat je ultimatum da se sve nepravilnosti otklone što prije ili æe N/FS BiH ostati bez licence. Meðutim, naš savez, oèito nije uspio otkloniti nepravilnosti, te sada za posljedicu ostaje bez licence.

  Osloboðenje.