BHF Production

ImageObavještavamo sve posjetioce naše web stranice i one koji nisu mogli biti sa BHF-om u Gora¾du, da se ekipa iz BHFProduction tima pobrinula da zabilje¾i dio paklene i odliène atmosfere koju su priredili navijaèi u Gora¾du i BHF. Ovom prilikom vam preporuèujemo da posjetite našu sekciju BHF Production i da pogledate 2 video-klipa koje smo pripremili. Video klipovi su pod rednim brojem 10 i 11.

BHFPress/BHFProduction