Kodri suflirali Muzuroviæ, Sredojeviæ, Tufek…


ImageDok Lotar Mateus, nesuðeni bh. selektor tra¾i novu ¾rtvu, a Zlatko Kranjèar zahvaljuje autoru ovog teksta što ga je zaustavio na putu do Slatkog æošeta i omoguæio mu da od Zdravka Zubaka, zagrebaèkog tajkuna iz Sesveta, izvuèe pogolemu svotu eura, dotle se Meho Kodro kupa u znoju. Definitivno smo zemlja sa najviše reprezentativaca – piše San.

Nastavlja se hiper produkcija zapoèeta iz prošlog ciklusa, kada je kroz reprezentaciju prodefiliralo šezdesetak znanih i neznanih igraèa. Spisak se mijenja kao cijene na njujorškoj berzi. I Kodro, ni kriv ni du¾an, nastavio je praksu svog prethodnika. Da stvar bude zanimljivija Kodri je oko spiska «asistirao» Fuad Muzuroviæ. Kodro i njegov prvi saradnik Elvir Boliæ našli su se na brojnim mukama, zato što je reprezentacija prihvatila meè u Japanu u terminu, kada niti jedan klub nije obavezan pustiti igraèe. Znali su to i «pregovaraèi» i nikom nije palo na pamet da utakmicu pomjeri šest dana kasnije (6. februar), kada bi selektor mogao imati sve kandidate na raspolaganju.

Za razliku od Kodre, Boliæ je bijesan.
– Ovo se više ne smije ponoviti. Najidealnije bi bilo da se utakmica otkazala, ali to nije moguæe, jer bi platili veliku odštetu. Ovo je prilika da vidimo kvalitet domaæih igraèa. Kodro i ja smo zvali neke trenere kako bi nam pomogli oko izbora novih kandidata, nakon brojnih otkaza – rekao nam je Boliæ.

Èagalj nema pasoš

Proteklih je dana bilo ¾ivo u prostorijama Saveza. Elmir Pilav, iz meðunarodnog odjela, neprestano je mijenjao rolne na telefaksu i popunjavao nove formulare za vize. Ko god je ušao u Savez predlo¾io je po nekog igraèa. Kodro je zatra¾io pomoæ od Muzuroviæa, koji je izdiktirao nekoliko imena, koje je zvao u svom mandatu. Po istom zadatku svratio je i Husnija Arapoviæ, selektor A – reprezentacije. I on je donio preporuke za svoje kandidate. Na telefonskoj vezi selektor je bio sa Anelom Karabegom i Emirom Tufekom. Bivši igraèi su mu predlo¾ili Amera Jugu i Igora Èagalja.

Karabeg je bio trener u Šibeniku Èagalju, koji je roðen u Doboju, ali je godinama u Hrvatskoj. On æe morati u narednih nekoliko sati srediti bh pasoš, kako bi putovao u Japan. Miralem Pjaniæ mjesecima èeka i ko zna do kada æe èekati. Osim Tufeka, Karabega, Muzuroviæa, Arapoviæa i Borèe Sredojeviæ je selektoru ponudio neka imena. I niko od brojnih struènjaka nije se sjetio Bojana Regoje, dugogodišnjeg kapitena Slavije, ni Dalibora Šiliæa, koji tu du¾nost obnaša u Širokom. Nema ni Edina Dude, Damira Had¾iæa, Josipa Lukaèeviæa, Emira Had¾iæa… Kodrini sufleri nisu se sjetili ni Saida Husejnoviæa, nogometnog dragulja, pa su selektoru (ne)svjesno navukli bijes èelnika Slobode. Sloboda je u vrhu, prošla je u kupu, ima darovitih igraèa, ali nema za reprezentaciju, po ocjeni onih koji su selektoru asistirali.

Igrat æe ko doðe

Premda se Kodro nada da neæe više biti otkaza, konaèan spisak znat æe se koji sat prije utakmice u Japanu. Igrat æe ko stigne u Tokio. Do tada je sve moguæe. Kodri je najte¾e. Nema pravi uvid u domaæu ligu, pa se kolegijalno oslonuo na domaæu struku. Koji su iskoristili priliku i gurali neke svoje talove. Èudno je da na konsultacijama nije bilo Šenera Bajramoviæa, koji je nedavno sa olimpijskom reprezentacijom, ostavio solidan dojam na turneji u Turskoj. Moguæe da se iza nekog æoška grohotom smije Ahmet Pašaliæ, bivši direktor. Ni u njegovo vrijeme nije bilo sliènog cirkusa oko spiska. Bilo kako bilo, Kodro nije dobio priliku za "sto dana mira." Naprotiv, gurnut je u vatru na startu. Unatoè brojnim problemima, selektor je optimist, za razliku od prethodnika, koji su, u pravilu, prije svake utakmice "kukali i plakali" tra¾eæi raznorazne alibije za eventualni neuspjeh.

Vladaviæu i Rašèiæu le¾e Japanci

Admiru Vladaviæu i Admiru Rašèiæu, oèito le¾e Japanci. Ovo im je drugi poziv za meè sa Japancima. Igrali su i u Dortmundu, kada smo remizirali (2:2) sa ekipom koju je tada vodio brazilski struènjak Ziko. Osim Vladaviæa i Rašèiæa, iz ove postave još su bili Hasagiæ, Spahiæ i Hrgoviæ.

Novi i stari popis

Kenan Hasagiæ i Emir Spahiæ, kandidati su za kapitena. Tu je i Mirko Hrgoviæ, koji je bio Misimoviæev zamjenik. Na popisu ima i potpisnika i debitanata i starosjedilaca. Sa prvobitnog Kodrinog spiska ostali su: Hasagiæ, Spahiæ, Hrgoviæ… Njima æe društvo praviti još: Buriæ, Jovanoviæ, ®i¾oviæ, Damjanoviæ, Škoro, Èagalj, Vladaviæ, Merziæ, Rašèiæ, Štiliæ, Staniša Nikoliæ, Stevo Nikoliæ, Vidiæ, Jugo, Salèinoviæ. Evo onih koji su otkazali: Tolja, Bajramoviæ, Grliæ, Papac, Bešlija, Berberoviæ, Kruniæ, Bajiæ, Ibiševiæ, Salihoviæ, Maletiæ, Nadareviæ, Ibrièiæ, Rahimiæ, Misimoviæ, Muslimoviæ, D¾eko… Klub nije puštao ni Jahiæa, Èustoviæa, ni Radeljiæa.

 

sportin