Menadžeri guraju igrače u reprezentaciju

ImageMenad¾eri ne biraju sredstva kako bi svoje igraèe ugurali u reprezentaciju. To i ne treba da èudi. Godinama su menad¾eri sastavljali reprezentaciju – piše danas San

Pristupa nisu imali jedino dok je Meho Kodro bio selektor. Oni iskljuèivo rade na promociji igraèa koje zastupaju, a nastupi u reprezentaciji, najbolja su šansa za podizanje cijene. Pojedinci koriste tešku poziciju u kojoj se našao Miroslav Bla¾eviæ, te preko svojih satelita guraju svoje kandidate.

Nerijetko anga¾iraju ugledne trenere koji Bla¾eviæu preporuèuju igraèe za koje su ih zadu¾ili menad¾eri. Pojedini zastupnici igraèa, prate u stopu selektora, danonoæno vise na portalima i prate situaciju oko spiska. Na svaki otkaz, selektora zovu i nude rješenja.

Bla¾eviæ, koji nije u fizièkoj moguænosti da poprati sve kandidate, u najboljoj namjeri, u ¾elji da pronaðe prave defanzivce, (ne)svjesno nasjeda na menad¾erske igre. Uoèi meèa sa Rijekom, selektor strahuje od otkaza. Nakon što je Savez oslobodio obaveza Sejada Salihoviæa i Miralema Pjaniæa, sada je neizvjesna situacija sa Kenanom Hasagiæem, Elvirom Rahimiæem, ali još nekim standardnim reprezentativcima.

Na¾alost, više se pitaju pojedini menad¾eri, nego selektorovi saradnici. Niko ne spominje Safeta Nadareviæa, Ninoslava Milenkoviæa, iskusne i provjerene stopere, odavno je zaboravljen Adnan Æustoviæ, koji nemilosrdno trese mre¾e u Belgiji, prekri¾en je Vule Trivunoviæ, kao i Sanel Jahiæ…

A, tek Semir Štiliæ. Uvjereni smo da selektor ¾eli najbolje, noæima ne spava tra¾eæi idealni tim, ali na¾alost, reprezentaciji ne misle najbolje oni kojima bh. tima slu¾i za promociju i prodaju igraèa.

spotin.ba