Selektor pozvao samo ¹esnaestoricu za Tursku

ImageNakon senzacionalne pobjede u Oslu i neoèekivanih poraza na Koševu od Moldavije i Norveške, kada je osjetio što znaèi biti "heroj nacije", ali i selektor sa najviše uzastopnih poraza, Fuad Muzuroviæ najavljuje posljednju kvalifikacijsku utakmicu. U ovom ciklusu. Za utakmicu sa Turskom, Muzuroviæ je pozvao samo šesnaestoricu internacionalaca. Koji dolaze iz ruske, hrvatske, rumunske, èeške, srbijanske lige… Petorica su iz Bundeslige, ali su Bajiæ (Koblenc), Salihoviæ i Ibiševiæ (Hofenhajm) iz druge lige, dok su D¾eko i Misimoviæ u elitnoj ligi. I Zlatan Muslimoviæ dolazi iz zvuène, jedne od najaèih liga na svijetu. Na selektorovu ¾alost, Muslimoviæ je sakupio desetak minuta u dosadašnjem dijelu u Italiji. Selektor je zato objasnio zašto je pozvao golgetera koji ne zabija.

Va¾na utakmica

Muslimoviæ je u krizu. On ne igra u Atalanti, vjerovatno æe napustiti klub. Ima nekih stvari, zbog kojih mu treba sada pomoæi – rekao je Muzuroviæ i iznenadio malobrojne novinare svojim objašnjenjem.

Pressica je trajala rekordno kratko. Monotono, kao u kuæi "Velikog brata". Samo je poneko pitanje o poèetku priprema remetilo "idilu".

Nije nam ovo neva¾na utakmica, jer ¾elimo bodom ili pobjedom zadr¾ati treæe mjesto u jakosnoj grupi, kako bi popravili poziciju u ¾rijebanju za SP 2010. godine. Okupiæemo se u Istambulu – naglasio je selektor.

Ko æe u Japan?

Još je veæe èuðenje izazvao podatak da æe reprezentacija do utakmice sa Turskom imati samo dva treninga. Ako utakmica nije "neva¾na", onda zaslu¾uje ozbiljniji pristup. Ne mo¾emo se oteti utisku da je neko selektoru "skresao" spisak. Nikad manji broj igraèa na popisu. Novinare je zanimalo kakav je status "potpisnika"?

– Nebi bilo fer da zovem sada druge igraèe. Sa ovima sam poèeo. Volio bih da se naðe zajednièki jezik sa potpisnicima, pa da u narednom ciklusu, zajedno sa ovim kosturom bude jedna jaka ekipa. To je moja ¾elja.

Selektor se "brecnuo" na pitanje kolege Mirze Kolara sa TV SA, kojeg je zanimalo; hoæe li biti na klupi 30. januara protiv Japana?

Ja sam selektor, imam va¾eæi ugovor, ali i obavezu da, kao i ostali selektori, napišem izvještaj o svim utakmicama. U izvještaju æu iscrpno navesti šta se sve dešavalo od prve moje utakmice, pa do Turske. A, neka Izvršni odbor donese konaènu rijeè – izjavio je Muzuroviæ.

Bez potpisnika

Selektor nije pozvao potpisnike, ali ih se nije ni odrekao. U posljednji kvalifikacijski susret ulazi sa igraèima kojima je bezrezervno vjerovao. Ostavio je moguænost da prikljuèi potpisnike, ako se "nesporazum" riješi. I ako on bude selektor. Na spisku za meè sa Turskom nalaze se ovi igraèi: Adnan Gušo, Branimir Bajiæ, D¾emal Beberoviæ, Safet Nadareviæ, Ivan Radeljiæ, Samir Merziæ, Elvir Rahimiæ, Dario Damjanoviæ, Darko Maletiæ, Branislav Kruniæ, Zvjezdan Misimoviæ, Senijad Ibrièiæ, Sejad Salihoviæ, Zlatan Muslimoviæ, Edin D¾eko i Vedad Ibiševiæ.

Mujkiæ i Muharemoviæ

Dvojica domaæih kandidata za meè sa Turskom su Denis Mujkiæ i Vedin Muharemoviæ. Prvi je golman. Selektor je razmišljao i o Bojanu Tripiæu, ali se "portir" Modrièe povrijedio i nebrani u posljednje vrijeme. Muharemoviæ igrao kontinuirano dobro, a ranije je bio na Muzuroviæevom popisu. Napokon je zaslu¾io šansu, jer je Muharemoviæ buduænost bh. nogometa. Iako je konkurencija u napadu velika selektor razmišlja o Stevi Nikoliæu, golgeteru Modrièe. Šteta što se niko iz struènog štaba ne zauzme za Sanela Jahiæa, prvog strijelca lige, najboljeg igraèa ®elje, koji mo¾e igrati na više pozicija. Jahiæ je definitivno najsvestraniji i najškolovaniji igraè u BiH.

Prozivka u Sheratonu

Reprezentacija æe put Turske iz dva pravca. Neki æe internacionalci sa svojih inostranih destinacija "aterirati" u Istambul, a pojedini æe doæi u Sarajevo, pa sa struènim štabom i ostatkom ekipe doæi hotel Sheraton, gdje æe biti baza našeg tima. Prozivka je 19. novembra, a istu veèer reprezentativci æe odraditi trening. Inaèe, ovo je drugi put da se reprezentacija okuplja u inostranstvu. Prvi put, i tada za vrijeme Muzuroviæa, uoèi utakmice sa Hrvatskom (u Bolonji), naša se selekcija pripremala u Italiji. Utakmica Turska i BiH igra se 21. novembra u 20. sati.

Pašaliæ ne ide u Durban

Ahmed Pašaliæ, prvi put otkako je direktor, neæe iæi na ¾rijeb. Naime u delegaciji, koja æe predstavljati NSBiH u Durbanu 25. novembra, nema Pašaliæa. Ranije je, navodno pokojni Milan Jeliæ napravio spisak. Tako æe u Durban krenuti Iljo Dominkoviæ, Munib Ušanoviæ, Velid Imamoviæ i Fuad Muzuroviæ. Pašaliæ je na posljednjoj sjednici Izvršnog odbora bio jako ljut zbog toga. Zbog nekih je izjava izazvao gnjev èlanova nogometne vlade, koji su kritizirali selektora i menad¾ment reprezentacije zašto što nema posjete na utakmicama, zbog èega su izubljena velika sredstva. Pašaliæ je èelnicima Izvršnog odbora rekao kako ima rješenje, ali nije rekao koje. Sudeæi prema raspolo¾enju i najavama èlanova nogometne vlade; imaju i oni rješenje. Koje æe uskoro objelodaniti.

san