Kodro, Kranjèar, Pli¹ek, Odoviæ u naju¾em izboru

ImageBh. reprezentacija, kako stoje stvari, neæe dobiti selektora do kraja ove godine. Nakon što je NSBiH razriješio Fuada Muzuroviæa, krenula je kampanja za njegovog nasljednika. U "opticaju" je desetak imena. Domaæih i stranaca, premda ovdašnja sportska javnost Zlatka Kranjèara i Ivana Kataliniæa ne tretira kao "prave" strance, poput Jir¾i Plišeka, èeškog struènjaka, koji je spreman raditi za bosansku plaæu (5. 000 eura).

 

Smajloviæ, Katalinski, Piriæ…

Nakon "sjeèe selektora" iz NSBiH su najavili da æe 28. decembra ponuditi neka imena. S druge strane, Sulejman Èolakoviæ, dopredsjednik NSBiH smatra da ne treba ¾uriti sa izborom novog selektora.

– U susretu sa Japanom (30. januara) našu reprezentaciju mo¾e privremeno voditi neko od uposlenika u Savezu, poput Josipa Katalinskog, Denijala Piriæa, Miše Smajloviæa – naglašava Èolakoviæ. Njegovo mišljenje dijeli veæina èlanova nogometne vlade. Decembar i januar su mjeseci brojnih praznika, svih vjeroispovijesti, pa je teško povjerovati da æe Savez u naredih mjesec dana izabrati novog selektora.

– Kvalifikacije su tek na jesen, pa nevidim potrebu za ¾urbom. Izbor selektora ne smije se svesti na telefonske razgovore i razmjenu sms poruka. Nemogu pojedinci na svoju ruku sastajati se sa pojedinim kandidatima. Moramo se dogovoriti ko æe pregovarati u ime NSBiH, a ne da se svako ko se pojavi u medijima tretira kandidatom. Mora se znati naš prioritetni kriterij, a to je finansijska plaæa koju Savez mo¾e dati, ali i program. Nesmijemo se više zadovoljavati treæim i èetvrtim mjestima. I Luksemburg u novi ciklus ulazi sa ciljem da ostvari podvig. Mi godinama premiramo pobjede nad San Marinom, Maltom, umjesto da odredimo visoke premije za plasman na EP ili SP. Tako rade svi Savezi. I novom selektoru to treba dati do znanja – izjavio je Hamdo Abdiæ, "frontmen" meðu bošnjaèkim kadrovima, koji u¾iva povjerenje i autoritet kod kolega iz FSRS i federalnih partnera.

Èeko, Abdiæ, Èolakoviæ…

Osim spomenutih; Kranjèara, Kataliniæa i Plišeka, kao kandidati, sa manjim ili veæim šansama spominju se Meho Kodro,, Faruk Had¾ibegiæ, Mehmed Ba¾dareviæ, Amar Osim, Vlatko Glavaš, Milomir Odoviæ, Ibro Zukanoviæ, Borèe Sredojeviæ, Dragoslav Stepanoviæ. Iako to èelnici Saveza nerado spominju, kod odabira novog selektora, vodiæe se raèuna o nacionalnim kriterijima. Navodno su se èlanovi Predsjedništva usuglasili oko raspodjele kljuènih selekcija. Tako æe prema postignutom dogovoru, A tim pripasti Bošnjacima, mlada reprezentacija, kadrovima iz FSRS, a U – 19 Hrvatima. Velimir Stojniæ ostaje u kadetskoj reprezentaciji. Teško æe bh. nogomet naprijed ako æe se izbor vršiti po nacionalnom kljuèu, ali je bosanska zbilja takva kakva jeste. Na¾alost.

Bogdan Èeko, èlan Predsjedništva nije optereæen nacionalnim balansiranjem.

– Mene zanima samo struèna osoba, trener koji æe pozivati najbolje i doprinijeti boljem ambijentu oko reprezentacije, koji æe vratiti navijaèe na stadione – rezonuje Èeko. Èolakoviæ, Èeko, Abdiæ i ostali se nadaju da jednako razmišlja i Iljo Dominkoviæ, kojem se spoèitava da favorizuje Zlatka Kranjèara. Doduše, Dominkoviæ se javno, svesrdno zala¾e za Mehmeda Ba¾dareviæa, koji navodno ne ¾eli doæi za Muzuroviæevu plaæu. Meša ima loše iskusto iz prošlogodišnje kampanje, kada je danima sakupljao dokumentaciju za natjeèaj, a onda otpao.

Bosanska plaæa

Bez šansi nije ni Amar Osim, koji slovi kao trener èvrste ruke. On je trenutno bez anga¾mana. Ima selektorske amicije. Premda ga "bije" glas skupog trenera, navodno je izrazio spremnost da radi za plaæu koju ponudi NSBiH. Slièno razmišljaju i Milomir Odoviæ, Borèe Sredojeviæ, Ibro Zukanoviæ i Vlatko Glavaš. Ovaj posljednji je bio u Sliškoviæevom "sto¾eru" u periodu kada je reprezentacija postigla najbolje rezultate. Igrao je u reprezentaciji od prvog okupljanja, bio kapiten "Ljiljana", posjeduje Profi licencu, govori strane jezike, ima trenerskog iskustva. Glavaš se uzda u podršku èelnika Saveza, sa kojima je godinama saraðivao. Dakle situacija je ovakva: desetak kandidata je izrazilo ¾elju. Polovica je spremna odmah prihvatiti raditi za 5. 000 eura, dok neki izvan BiH tra¾e veæe "ga¾e". Pojedini meðu njima imaju sigurne anga¾mane. Nude svoje usluge, uglavnom kada nemaju klub. Ima i drugih koji bh. reprezentaciju ¾ele iskoristiti za jaèanje rejtinga i anga¾man, ali u nekim drugim varijantama.

Tehnièka Komisija

Ma koliko Boško Vukoviæa iskompromitirao Tehmièku Komisiju, ovo tijelo se neæe zaobiæi pri izboru novog selektora. Najviše radi prof. Munira Taloviæa, koji je odškolovao na desetine struènjaka. Navodno je Tehnièka Komisija stava da nam treba "stranac". Veæina èlanova ove komisije podigla bi ruku za Plišeka, koji nudi najbolji program. No, Komisija mo¾e samo dati svoje prijedloge, dok æe Izvršni odbor odluèiti ko je najpogodniji za selektora.

Ibrakoviæ, Tuliæ, Alispahiæ, Sredojeviæ za U -21

Iako još nema zvaniènog stava, saznajemo da su u FSRS izrazili ¾elju da mladu reprezentaciju vodi neko od trenera iz FSRS. Navodno su Branimir Tuliæ i Borèe Sredojeviæ, najozbiljniji kandidati za ovu poziciju. Velike šanse ima i Milomir Odoviæ, koji je Slaviju izveo u Evropu. I sa ®eljom je Odoviæ izborio mjesto na evropskoj sceni. Odoviæ i Sredojeviæ su kandidati za struèni štab A tima. Od bošnjaèkih kadrova za U – 21 kandidiraju Abdulah Ibrakoviæ, Kemal Alispahiæ, Husref Musemiæ, Sakib Malkoèeviæ, Anel Karabeg… Ibrakoviæ ima profi licencu, a ispunjava i ostale kriterije, kao i Alispahiæ, koji ima igraèko i trenersko internacionalno iskustvo. Kafa je u pitanju U -19, koju je vodio Ivo Kne¾eviæ, za tu poziciju kandidiraju Ivica Barbariæ, Dragan Joviæ, Toni Karaèiæ…

Muzuroviæ, Mušoviæ, Had¾ibegiæ…

Novi selektor biæe sedmi po redu. Prvi je bio Fuad Muzuroviæ. Odradio je cijeli cikl
us, zauzeo èetvrto mjesto iza Danske, Hrvatske, Grèke, a ispred Slovenije. Nakon Muzuroviæa, selekciju je vodio D¾emaludin Mušoviæa, kojeg je na pola ciklusa zamijenio Faruk Had¾ibegiæ. Treæi ciklus je zapoèeo i završio Mišo Smajloviæ, a zamijenio ga njegov asistent Bla¾ Sliškoviæ. Baka je jedini selektor koji je tri puta zaredom dobijao povjerenje. U treæem ciklusu je startao neuspješno, pa ga je zamijenio Muzuroviæ.

Kodro: Èeka poziv

Meho Kodro, igraèka legenda Vele¾a, Real Sosiedada, bivši napadaè Barcelone, Tenerifa, Makabija, Alaveša, sa golemim igraèkim iskustvom i trenerskom španskom diplomom, veæ je debitirao u Primeri. Sa Bakerom je vodio Real Sosiedad. Kodro nije tip koji æe se sam nuditi. Igraèka mu je karijera impresivna, bez i jedne mrlje. Kodro se dostajanstveno povukao iz reprezentacije. Ne krije da ima selektorske ambicije.

– Naravno da me kao bivšeg kapitena reprezentacija zanima selektorska pozicija. To što ja imam ambicije i što sam igrao u reprezentaciji, ne znaèi da sam u prednosti nad drugim. Poštujem sve kandidate, koje znam i koje neznam. Bila mi bi èast voditi reprezentaciju. Ako me neko pozove, vrlo rado æu razgovarati. Nikakvi finansijski uslovi neæe biti prepreka, ako postoji obostrana ¾elja. Sa moje strane postoji, ali molim vas, nemojte ovo shvatiti da se nudim. Ko god bude izabran, po¾eliæu mu sreæu – izjavio je Kodro, koji je postigao 150 golova u zvaniènim utakmicama na terenima španske Primere. Ušao je u klupsku povijesti Real Sosiedada kao èetvrti strijelac od kako postoji klub iz San Sebastiana. Kodro je za Real S postigao 84 gola.

san