Ušanoviæ za Ćiru sprema teferič

ImageKada mu je teško, onda cvili i plaèe na sve strane, kleèi i moli za oprost, za još jednu šansu, odnosno mandat.

Godinama prièa kako odlazi iz N/FS BiH, a nakon svake debate o (ne)radu generalnog sekretara, njegova je pozicija sve jaèa. Zahvaljujuæi, u javnosti omra¾enom, Izvršnom odboru N/FS BiH.

Dakle, rijeè je o Munibu Ušanoviæu, vjeènom sekretaru, jedinom u svijetu, koji na kongrese, seminare putuje sa prevodiocem.

Premda smo mislili da je dotaknuo dno, da nas više ništa ne mo¾e iznenaditi, prevarili smo se. U medijima se pohvalio kako æe na predstavljanje Miroslava Æire Bla¾eviæa pozvati; èlanove Izvršnog odbora, predstavnike navijaèa i, pazite sad: Halida Bešliæa, Dinu Merlina, Kemala Montena… Kakav „genijalac“!

Doèekao priliku da se odu¾i èlanovima Izvršnog odbora, koji ga kao godinama smjenjuju. I ko veli, evo prilike, kada stotinjak kamera i fotoreportera doðe na predstavljanje, da se poredaju i oni. I svaki ponaosob „zabali“ po Æiri grleæi ga i rukujuæi se s njim, a kamere snimaju, fotoaparati „sijevaju“!

Oni koji su na svakom kalendaru u Savezu. Godine se mijenjaju na kalendarima, ali slike ostaju iste. Ušanoviæevih najviše. Umislio kako Æiro neæe provaliti njegovu perfidnu igru, pa kad je bal nek' je maskembal…

Jadni Ušanoviæ i ne zna sa kim ima posla! Æiro je sve drugo samo ne što Ušanoviæ i bagra iz N/FS BiH misli. Dok gospoda iz N/FS BiH ne èuju i ne ¾ele èuti glas naroda, Bla¾eviæ itekako vodi raèuna što govori, tra¾i, što „raja“ ¾eli, što narod ¾eli, navijaèi, mediji…

I tako povlaèi poteze. Pa, zar bi opstao sve ove godine da nije znao sa medijima i navijaèima? E, sve to Ušanoviæ i bagra ne znaju. Zato i prave "teferiè" od obiènog potpisa. Da ne propustimo napomenuti kako su se oglasili i pjevaèi koje je sekretar najavio kao specijalne goste.

Helem, niko ne ¾eli svojim prisustvom davati legitimitet ljudima koji nemaju trunke morala. Pametni Monteno, Merlin, Halid…, zašto bi gubili fanove, ga¾e, zaradu.., radi liène promocije probisvjeta oko Ušanoviæa.

Ušanoviæa, koji je poletio u Zagreb kod Æire, iako je mogao saèekati samo nekoliko sati, jer Æiro svejedno u utorak dolazi u Sarajevo, potom ide u Vitez, pa malo do Travnika… Ali, u tom sluèaju N/FS BiH, valjda, ne bi ostao „kraæi“ za par hiljada maraka koje æe Ušanoviæ spiskati na bespotrebno putovanje u Zagreb!

Juèer su se po kuloarima, nakon što je Ušanoviæ obznanio da sprema teferiè prilikom Æirinog potpisa, mogle èuti i najave da æe mediji, pogotovo oni sa sjedištem u Sarajevu, bojkotirati sam sveèani èin potpisivanja ugovora u hotelu Radon Plaza!

Upravo iz razloga jer je sama najava "teferièa" kojem æe prisustvovati kompletna Izvršni odbor, i „Ušanoviæevi navijaèi“, samo potvrda da njima veliko ime Æire Bla¾eviæa slu¾i da se dodvore javnosti, a ne da bh. reprezentacija konaèno poène iæi putem koji javnost oèekuje!

Ušanoviæ je oèito zaboravio, da su svi mediji još samo prije mjesec dana jasno poruèili šta misle i ljudima koji bh. nogomet vode u sunovrat. Sada bi ti isti likovi trebali da osvanu u Æirinom zagrljaju, u svim medijima, nakon što potpiše ugovor! Nisu oni laici, znaju oni da æe veliki Æiro naæi prolaz kod obiène raje.

sportin.ba