Potraga za izbornikom – pusti kljuèevi, a sve brave zahrðale?

ImageMo¾e li bh nogomet krenuti uzlaznom putanjom? Ako bude više pojedinaca poput Bogdana Èeke, više tog sportskog, a manje nacionalnog promišljanja, definitivno mo¾e, no ako se bude radilo kao do sada pomaka neæe biti.

Tko æe biti novi izbornik nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine? Sve je više ovakvih i sliènih upita, sve više potencijalnih kandidata koji nekako svi odreda hvale našu reprezentaciju, navodni potencijal koji ona posjeduje… Kao da se natjeèu u prièanju bajki, a sve s istim ciljem – samo da upravo oni postanu izbornici BIH!

Mnogi se takoðer pitaju za koju se lovu isplati voditi naš izabrani tim? I tu se vrte razlièite znamenke, meðutim sjeæam se jednog razgovora prije par godina s Miroslavom – Æirom Bla¾eviæem, kada je isti takoðer bio u krugu potencijalnih kandidata.

"Sine, neka mi samu naðu adekvatan smještaj u Sarajevu, dva puta mjeseèno osiguraju zrakoplovnu kartu na relaciji Sarajevo-Zagreb i besplatno æu voditi svoju Bosnu i Hercegovinu" – govorio je u to vrijeme Æiro Bla¾eviæ, a zasigurno bi ovaj "travnièki vezir" na iste uvjete pristao i u današnje vrijeme, bez obzira tko što mislio o tom èovjeku.

SAMO SE ÆIRO NUDIO BESPLATNO

"Pa šta æe mi pare. Kao prvo, imam para puno više nego što mi u Sarajevu mogu dati, a kao drugo kada bih se i vratio u svoju Bosnu sebe bih lako namirio putem reklama, jer bi sve bh tvrtke ¾eljele da Æiro reklamira njihove proizvode" – takoðer je tada kazao karizmatièni Æiro.

Kada se malo razmisli bio je sto posto u pravu. Drugo je pitanje kakva bi bila igra njegovim dolaskom. Bolja ili lošija? Kod nas se uvijek sve gleda s te neke nacionalne razine, postoje ti nekakvi "nacionalni kljuèevi", a sve nam brave zahrðale i stoga ovdje nema pravog lijeka za spas bh nogometa i opæenito sporta.

La¾ne su i prièe o potencijalu ove reprezentacije. Ima svakako igraèa koji vrijede, meðutim BIH realno gledajuæi i nema neku posebnu individualnu kvalitetu, što opet ne znaèi da ne mo¾e imati momèadsku.

ZAVARAVANJA O VELIKOM POTENCIJALU

Barbarezu je veæ 37 godina, Salihamid¾iæ definitivno nije onaj negdašnji, imamo par igraèa u Njemaèkoj i Rusiji koji su prosjeèni u svojim klubovima, a opet s izuzetkom Elvira Rahimiæa (CSKA) nitko od njih ne igra u nekom velikom klubu. U našoj izabranoj vrsti igraju i igraèi iz drugoligaških klubova, a to dovoljno govori kakav nam je kvalitet. To je zbilja, realnost…

No, i Cico Kranjèar i Slobodan Santraè i Amar Osim i svi ostali, sada eto i Meho Kodro, te izvjesni Skandinavci Trond Solid (Norveška) i Alan Simonsen (Danska) prièaju toliko toga lijepoga o bh nogometu, prijavljuju se na "Natjeèaj" za izbornika, a sve kako bi baš oni bili izabrani, pokupili novac, a rezultat kakav bude?

I Predsjednik Nogometnog saveza BiH Iljo Dominkoviæ ka¾e da se zahuktava kampanja za izbor novog selektora BiH. U igri je sve više imena, a o njima æe èlanovi Predsjedništva razgovarati u narednih nekoliko dana.

"Kolegama Sulejmanu Èolakoviæu i Bogdanu Èeki predlo¾io sam da se sastanemo u ponedjeljak prije podne. Mislim da je ponedjeljak krajnji rok za to. U utorak je Bo¾iæ i do 28. prosinca i sjednice Izvršnog odbora ostat æe premalo vremena" – ka¾e Dominkoviæ.
 
KODRO JE VEÆI DOMOLJUB OD SVIH "BH FRANCUZA"

Prema njegovim rijeèima javili su se navodno i Ivan Kataliniæ, te Vlatko Glavaš, spomenuti Danac Alan Simonsen i Norve¾anin Trond Solid…
 
"Njihove smo kandidature dobili elektronskom poštom. Dobili smo biografije još nekoliko manje poznatih inozemnih trenera. Oèito je da za mjesto selektora BiH postoji velika zainteresiranost, što nas raduje" – naglašava Dominkoviæ.

Prema odreðenim informacijama na natjeèaj su se veæ prijavili ili æe to uèiniti predstojeæih dana i Jiri Plišek, Dragoslav Stepanoviæ, Marijan Vlak, dok je nekim velikim ljubimcima ovdašnje publike (Had¾ibegiæ, Halilhod¾iæ, Ba¾dareviæ, Bajeviæ…) Bosna i Hercegovina oèito još uvijek tek na 3-4. mjestu.

Takvi putem medija ¾ele ostaviti dojam velikih "domoljuba", ali nisu to. Prièaju kako su voljni pomoæi, no uvijek pronaðu neki razlog zbog kojeg odbijaju pomoæi. Njima je Francuska ili Grèka majka, a Bosna maæeha. Za razliku od njih Meho Kodro, ta igraèka i ljudska velièina, javno poruèuje da je voljan na bilo koji naèin pomoæi i sigurno æe pomoæi ukoliko ga se pozove.

JEDINO BOGDAN ÈEKO SPORTSKI RAZMIŠLJA?

Nekoæ reprezentativni kapetan i napadaè Barcelone, èovjek sa španjolskom trenerskom diplomom. Ako bi netko mogao postati BH Slaven Biliæ to je upravo Kodro i kamo sreæe da to spoznaju u Savezu, ali bojimo se da neæe, jer oni imaju "Natjeèaj" i "Nacionalni kljuè"!
 
A kad smo veæ kod svih tih "kljuèeva" posljednjih dana me se najviše dojmila izjava Bogdana Èeke, novog èlana u Predsjedništvu NS BIH iz reda srpskog naroda. Gospodin Èeko je javno konstatirao kako je za njega na mjestu izbornika reprezentacije BIH najbolje rješenje Amar Osim?

Dakle, nije kao ostala "gospoda" u Savezu predlo¾io nekog trenera iz reda svog veæ iz reda drugog naroda. Predlo¾io je onoga za koga uistinu vjeruje da bi bio najbolje rješenje i stoga ovim putem sve èestitke Bogdanu Èeki na njegovoj iskrenosti, jer èovjek oèito razmišlja sportski, a ne tek nacionalno, a samo takvi mogu bh nogomet unaprijediti i izvuæi na pravi put. Šteta što je kod nas u Bosni i Hercegovini takvih premali broj.

Danijel Ivankovic/Pincom.info