Vraæam se ako doðu pravi ljudi

ImageSmatra da je smjenom selektora Fuada Muzuroviæ i direktora Ahmeda Pašaliæa napravljen veliki korak za ozdravljenje bh. fudbala, ali da ovim potezom nije sve riješeno.

"Okrenuta je nova stranica u našem fudbalu i sada smo na nekoj pozitivnoj nuli. Potrebno je pronaæi prave struènjake koji æe obavljati funkcije selektora i direktora, a to je mo¾da i te¾i dio posla od smjena koje su se dogodile poèetkom sedmice.

Svjesni smo da æe èelnici Saveza u tom dijelu posla imati velikih pritisaka, ali vjerujem da æe posao odraditi za dobrobit fudbala. Ne bih govorio konkretno o imenima jer uostalom to i nije moj posao. Imamo previše dobrih trenera koji mogu konkurisati za selektorsku poziciju. Logièno je da i direktor bude proslavljeni bivši igraè, koji finansijski nije ovisan, koji ima na stotine evropskih utakmica i koji zna kako se ovaj posao radi u Evropi", ka¾e Papac.

Defanzivac prvaka Škotske podr¾ao je dosadašnje poteze èelnika N/FS BiH.

"Ljudi iz N/FS BiH prvi puta su pokazali da imaju ¾elju i volju da konaèno naš fudbal dovedu u red. U potpunosti se sla¾emo i podr¾avamo njihove zadnje poteze. Ako nastave ovim putem nema razloga da se vratim, ne samo ja nego i Zlatan Bajramoviæ, Kenan Hasagiæ, Emir Spahiæ… Mi nismo problem", istakao je Papac.

Papac je svjestan da Savez novom selektoru ne mo¾e priuštiti megalomanske uslove i bogatu zaradu.

"Što se tièe nas igraèa, nikada na okupljanja nismo dolazili s ciljem da nešto zaradimo. Nismo igrali zbog novca, nego iz ljubavi prema našoj zemlji. Stoga i našim fudbalskim legendama osobni finansijski interes ne bi trebalo da bude na prvom mjestu. Oni su potrebni našem fudbalu i nadam se da æe svi pomoæi da konaèno izaðemo na pravi put", poruèio je Papac.

sportcentar.ba