Husref Musemiæ – Savez se ne brine o Ligi

ImageMislite li da Nogometni savez BiH pridaje dovoljno pa¾nje Premier ligi?
Još ranije sam govorio, našem nogometnom savezu je va¾no tek da Liga postoji i da je verificirana u Uefi, a kakva æe biti njezina kvaliteta, regularnost, kvaliteta suðenja, posjeæenost utakmica…bojim se da ti problemi Savezu nisu previše interesantni.
Hrvatska kao primjer za dalje?
Svakako. Hrvatski sport, dakle ne samo nogomet, najviše je napredovao od svih zemalja nastalih raspadom Jugoslavije. Ljudi rade pravilno, vuku prave poteze, bore se za bolju organiziranost i ureðenje Saveza, bore se za bolje uvjete. Ovo što je Slaven Biliæ uspio uèiniti sada s Hrvatskom je plod petnaestogodišnjeg rada njihova saveza i nogometnih djelatnika. Nije hrvatska reprezentacija nastala preko noæi. Ona je produkt višegodišnjeg napornog rada. I njihova liga nije previše kvalitetnija od naše, ali je jednostavno puno organiziranija i okrenuta Zapadu. Recimo, kada sudac naèini pogrešku, odmah se prika¾e na televiziji, dadne se negativna ocjena, dan poslije reagira predsjednik sudaèke organizacije, sudac snosi konsekvence…Što se dogodi kod nas? Sudac vas mo¾e krasti, ako hoæe, kad hoæe! Naš savez ima bezbroj nekakvih povjerenstava koji sve vrte u krug, prebacuju odgovornost s jednih na druge i tako nastaje zaèarani krug.
Mislite li da je krajnje vrijeme da se smanji Premier liga?
– Ne samo to. Potrebno je posvetiti pa¾nju omladinskim ligama. Naša djeca treniraju u katastrofalnim uvjetima, o njima se nikako ne vodi raèuna, a bez njih nema buduænosti.
Reprezentacija?
Ne mo¾ete na fakultet ako nemate osnovnu i srednju školu. Èak i ako ste bili dobri u srednjoj školi, nitko vam ne jamèi da æete upisati fakultet. Mora se napraviti dobar sustav da bi se napravili rezultati. Mi sustava nemamo.
Ima èovjek pravo…

 

Dnevni list