Borèe Sredojeviæ: Veoma interesantna grupa

Image®rijeb kvalifikacionih grupa za Svjetsko prvenstvo u Ju¾noj Africi 2010. godine probudio je nove nade svih bh. ljubitelja fudbala da naša reprezentacija konaèno mo¾e da ode na jedno veliko takmièenje.

Španija, Turska, Belgija, Jermenija i Estonija su rivali po mjeri mnogih, ali isto tako lako se mo¾e dogoditi da æe svi u BiH mnogo oèekivati od narednog kvalifikacionog ciklusa i isto tako do¾ivjeti novo razoèarenje.

"Dobili smo interesantnu grupu koja æe, èini mi se, u odnosu na sve ostale biti najzanimljivija i najujednaèenija. Nismo bez šansi iako uoèi starta kvalifikacija Španija i Turska se ubrajaju u favorite. Za naš uspjeh je potrebno da se poklope odreðene stvari oko reprezentacije, da se vrati atmosfera. Kada se pronaðu stvarni uzroci koji su doveli do sadašnje situacije, tek onda mo¾emo krenuti naprijed", rekao je Borèe Sredojeviæ, pomoænik selektora Fuada Muzuroviæa.

"Naše ambicije mo¾emo da zacrtamo tek ako svi zajedno stanemo na istu stranu. Sve je uzalud ukoliko ne detektujemo stvarne uzroke posrtanja i atmosfere koju moramo da popravimo. Mo¾da pojedinci namjerno stvaraju ovakvu situaciju i mo¾da je trenutni haos nekome dobrodošao, pa namjerno ¾eli da zakomplikuje klimu. Potrebna nam je jednostavnost i kristalno rješenje situacije. Postoje realne šanse da se prvi put domognemo velikog takmièenja", kazao je Sredojeviæ dodavši da iako su Jermenija i Estonija po rejtingu najlošije reprezentacije u Grupi 5, ne smiju da se potcijene.

nezavisne.com