Dogovoren sastanak sa 'potpisnicima'


ImagePrema rijeèima Ilje Dominkovæa dogovoren je sastanak sa Barbarezom, Spahiæem i Bajramoviæem koji ovih dana borave u Sarajevu.

Nekadašnji nogometni reprezentativci BiH Sergej Barbarez, Zlatan Bajramoviæ i Emir Spahiæ juèer su cijeli dan proveli u glavnom gradu BiH u šetnji ulicama Sarajeva. Pomenuta trojka, te vjerovatno Papac, Bešlija, Hasagiæ…, kakoje kazao èlan Predsjedništva N/FS BiH Iljo Dominkoviæ, u narednih nekoliko dana æe imati sastanak sa èlanovima Predsjedništva, kako bi se nastavili razgovori oko njihovog povratka u reprezentaciju BiH, koje je zapoèeo pokojni Milan Jeliæ.

Naravno da imam informaciju da se nekadašnji reprezentativci nalaze u Sarajevu, to sam i dogovarao sa njima, ka¾e nam Dominkoviæ i dodaje:

U medijima sam najavio odr¾avanje sastanka, koji æe se sigurno desiti u ovoj pauzi. Ipak, nismo dogovorili taèan termin, ali sigurno je da æe se sastanak odr¾ati u narednim danima, rekao nam je èlan Predsjedništva N/FS BiH Iljo Dominkoviæ. S obzirom na to da smo saznali da se pomenuti nalaze u Sarajevu, pokušali smo uslikati Barbareza, Spahiæa i Bajramoviæa, ali tom prilikom fotoreporter Osloboðenja do¾ivio je velike neugodnosti od veznjaka Schalkea Zlatana Bajramoviæa, koji ga je verbalno napao kada ga je ovaj pokušao uslikati, iako mu se fotograf uljudno predstavio.

Barbarez se kulturno ustao od stola, za kojim je sjedio u kafeu Central, Spahiæ se uljudno pozdravio, dok je Bajramoviæ ¾estoko reagovao zabranjujuæi slikanje.

Sportin.ba