PREVI©E PODUDARNOSTI da bi bila sluèajnost

ImageDa je N/FSBiH zaista upozoren iz Udru¾enja igara na sreæu Srbije kako bi utakmica izmeðu Leotara i Slavije mogla biti namještena, potvrðeno nam je u kuæi bh. nogometa. Baš kako nam je i rekao Bojan Æuboviæ, portparol ovog udru¾enja, e-mail na adresu Saveza poslan je u subotu ujutro u 8:59, a u njemu stoji:

Upozorenje kladionièara

"Poštovani, javljam se kao predstavnik sportske kladionice Mozzartbet i ¾elio bih da Vas upozorim na moguæu neregularnost na meèevima Leotar – Slavija i Posušje – Orašje. Kao što ste mo¾da upoznati, naša kladionica radi na prostoru Bosne i Hercegovine i u svojoj ponudi sportova ima i Premijer Ligu Bosne i Hercegovine. Do sada nismo imali nikakvih problema sa regularnošæu meèeva iz Vaše lige, meðutim juèe (petak, op.a.) su velike svote novca, kako u Vašoj dr¾avi tako i u Srbiji i Crnoj Gori uplaæene na èudne ishode napomenutih meèeva. Postoji osnovana sumnja da mogu da budu namješteni i to da domaæini pobijede nakon vodstva gostiju na poluvremenu što je u kladionièarskoj listi kvota 30 na svaku od njih, kao i da na meèu Leotar – Slavija bude bar sedam golova – kvota 24.

Zbog svega navedenog, molimo Vas ako ste u moguænosti da na ove meèeve obratite posebnu pa¾nju i organizujete specijalne posmatraèe koji æe posmatrati iste i uvjeriti se u njihovu regularnost. Mislimo da je to i u interesu Vašeg fudbala jer od namještanja meèeva samo pojedinci imaju korist, ali ne i Vaš savez i Premijer liga.

Unaprijed Vam  zahvaljujemo na saradnji i obavještavamo Vas da æemo i ubuduæe da Vam dostavljamo sliène informacije ako budemo posumnjali u regularnost nekih meèeva koji su pod Vašim pokroviteljstvom. Ovo pismo smo poslali i kancelariji UEFA zbog zaštite svojih interesa i da se takve stvari ne bi više ponavljale", pisalo je u upozorenju poslatom na adresu N/FSBiH, koje je potpisao glasnogovornik Udru¾enja igara na sreæu Srbije Bojan Æuboviæ, što samo dokazuje da je bh. kuæa nogometa na vrijeme obaviještena.

Ništa sumnjivo

Ipak, sve su prilike da æe èelnici N/FSBiH sjediti skrštenih ruku, ili æe lopticu odgovornosti prebacivati s jednog na drugog. Iljo Dominkoviæ, èlan Predsjedništva bh. kuæe nogometa, ka¾e nam kako se ovim sluèajem mora pozabaviti sekretarijat za takmièenje N/FSBiH, dok nam je Munib Ušanoviæ, generalni sekretar, kazao kako se moraju saèekati izvještaji slu¾benih lica (veæ ranije u izjavi za Osloboðenje, kontrolor Salem Proliæ i delegat Haris Idrizoviæ potvrdili da za njih ništa nije bilo sumnjivo), pa tek onda poduzimati odreðene korake. Ipak, na upit da li se njemu èini šta sumnjivo i da li æe se uprkos tome da slu¾bena lica ne prijave neregularnosti ispitati sluèaj, Ušanoviæ nam je rekao:

"Uradiæemo sve što je potrebno. Jasmin Bakoviæ, sekretar za takmièenje, po dospijeæu slu¾benih izvještaja, cijeli sluèaj treba da proslijedi Takmièarskoj komisiji, a ako ona otkrije nešto sumnjivo onda se to proslijeðuje Disciplinskoj komisiji", kazao nam je Ušanoviæ, koji je s ciljem zaštite regularnosti prvenstva na adresu dr¾avnog ministarstva poslao upit da li kladionice iz regiona, odnosno kladionice uopšte, imaju pravo stavljati parove Premijer lige u svoje ponude, a da im N/FSBiH nije dao saglasnost za to. 

osloboðenje