Sudije zloupotrebljavaju slobodno uvjerenje

ImageIsuviše se lako sviraju jedanaesterci za domaæine, priznaje Mujagiæ…

Struèna sudijska komisija Nogometnog saveza BiH nezadovoljna je suðenjem u Premijer ligi BiH, ka¾e za naš list Davor Mujagiæ, predsjednik ovog tijela kojeg èine još i Bla¾ ®ivkoviæ i Vlado Lièina.

U 12. kolu Premijer lige arbitri su ponovo zasjenili igraèe i trenere i prigrabili svjetla pozornice. Najviše primjedbi na suðenje imali su u ®eljeznièaru, zbog dva jedanaesterca za Slaviju, zatim u Slobodi, ogorèeni penalom protiv Sarajeva te u Zrinjskom i Jedinstvu.

Struèna sudijska komisija je nezadovoljna suðenjem. Stalno smo na liniji obaranja ocjena, jer sudije zloupotrebljavaju "slobodno sudijsko uvjerenje". Tako nije dogovoreno na seminarima pred poèetak Premijer lige i to ne donosi dobro nogometu. Isuviše se lako sviraju jedanaesterci za domaæine priznaje Mujagiæ, inaèe nekadašnji sudija.

Naš sagovornik ne ¾eli detaljno komentirati sporne detalje iz proteklog kola, ali ka¾e:

– Mislim da su sudije u Lukavici i na Koševu olako posezale za najstro¾ijom kaznom. Ne mogu više reæi do sjednice Komisije, koja æe najvjerovatnije biti odr¾ana u èetvrtak. Tada æemo na raspolaganju imati i videosnimke utakmica i moæi æemo bolje vidjeti sve sporne situacije.

®rijebanje je bolja opcija

Uoèi poèetka ovog prvenstva umjesto delegiranja sudija uvedeno je ¾rijebanje. Jedna od "¾rtvi" ovog sistema je, prema ocjenama mnogih, ponajbolji bh. sudija Novo Paniæ koji se nalazi na listama FIFA-e i UEFA-e.

Paniæ je sigurno meðu trojicom naših najboljih sudija. Mo¾da æe glupo zvuèati, ali ¾rijeb mu nije naklonjen. Moram reæi da FIFA i UEFA ne predviðaju moguænost ¾rijebanja, ali kod nas je uveden radi bolje regularnosti i pokazuje se kao bolja opcija od delegiranja – naglašava Mujagiæ.

Hrvatski sudija u Ligi prvaka

I dok bh. nogomet le¾i u okovima lošeg suðenja, naši zapadni susjedi Hrvati imaju arbitra koji vodi utakmice Lige prvaka. Najbolji i najperspektivniji hrvatski sudija Ivan Bebek danas æe voditi duel Verdera i Lacija.

– Zbog svega što se dešava u bh. nogometu, mi smo sigurno milion godina udaljeni od toga da imamo sudiju u Ligi prvaka. Meðutim, u Hrvatskoj taj Bebek bez milosti od kontrolora dobije negativnu ocjenu. Ovdje kod nas kada dirnemo naše internacionalce, oni to shvate kao "skidanje glave", a ne da je slaba ocjena došla zbog njihovog slabog suðenja i kao opomena da stalno moraju napredovati i uèiti – zakljuèuje Mujagiæ.

Dnevni avaz