Matthaus: Prvi put èujem za ponudu

ImageOva vijest je najbolja za rubriku vjerovali ili ne, ali pošto je mjesto radnje BiH a glavni akteri èelnici N/FS BiH onda nije teško povjerovat da je na ¾alost istina.

Proteklih dana se novi èlan Predsjedištva Bogdan Èeko hvalio da je njegov razgovor sa Matthausom bio uspješan te da je ovaj nekada poluparni fudbaler pristao na uslove koje je imao selektor Fuad Muzuroviæ, a da je glavna fora na koju je Matthaus pao bila, da æe imati platu veæu nego Predsjednik dr¾ave.

Matthausovu ¾elju da preuzme našu reprezentaciju Èeko je potkrijepio i pismenom formom.

"Matues nam je napisao da prihvata uslove koje je imao nedavno smijenjeni Fuad Muzuroviæ. Potom sam obavio razgovor s njim iskljuèivo na ekonomskoj osnovi. Sve smo se naèelno dogovorili, ali konkretnije mo¾emo prièati, što sam mu i rekao, tek nakon petka i sjednice IO. Logièno, ukoliko 14 èlanova IO odabere drugog trenera za buduæeg selektora 'A' reprezentacije naše dr¾ave, nemam šta ponovo razgovarati s Mateusom! Ako on bude naš izbor, za 'pet minuta' moæi æemo napraviti ugovor. Lièno, mislim da bi bio pravo riješenje za BiH jer bi to bio i marketinški isplativ potez", rekao je Bogdan Èeko, potpredsjednik N/FS BiH

Meðutim novinari Dnevnog lista u telefonskom kontaktu upitali su trenutno nezaposlenog njemaèkog struènjaka je li pristao na uslove?

"Haha, prvi put èujem, uzvratio je, a zatim novinarima uzvratio pitanjem: Ko je to napisao?", te dodao.

"Prije deset dana neko me zvao iz vašeg saveza ¾eleæi znati jesam li za suradnju… Rekao sam im, Nemam vremena, sada su blagdani. Matthaus je pojasnio da ozbiljnih razgovora nije bilo, ko ni o uslovima (5.000 Eura).

Ne, ne ¾elim o tome razgovarati. Nikakvih planova nemam. Nikakvi planovi"?

cportcentar/sportin