Savez vodi nogomet u totalnu propast

ImageUpravni odbor Udru¾enja fudbalskih trenera Kantona Sarajevo na sjednici odr¾anoj danas, obratio se sportskoj javnosti BiH sljedeæim saopštenjem:

Nakon još jedne skandalozne odluke èelnika NS BiH da smijene selektora Mehu Kodru i struèni štab "A" reprezentacije, ¾elimo izraziti punu podršku Kodri i èlanovima njegovog struènog štaba i osuditi ovaj neèuveni potez IO NS BiH, koji je po ko zna koji put dokazao da sadašnji naèin funkcionisanja NS BiH vodi naš nogomet u totalnu propast.

Smatramo da je ovaj zadnji potez èelnika Saveza kulminacija svih dešavanja koja su naš nogomet gurnuli na dno, koji su od našeg klupskog i reprezentativnog nogometa napravili ruglo i predmet ismijavanja. U interesu svih onih koji vole svoju domovinu i ¾ele afirmaciju svoje domovine kroz ovaj sport, moramo diæi svoj glas i zatra¾iti promjene kako Statuta tako i sadašnjeg rukovodstva NS BiH.

Pozivamo sve poklonike ovog sporta, posebno nogometne trenere BiH, da napokon ustanu protiv onih koji su od najljepše sporedne stvari na svijetu napravili poligon nemorala i kriminala, jer ako to ne uèinimo sada, i narednih godina æemo imati istu, ako ne još i goru situaciju u našem klupskom i reprezentativnom nogometu, a naša profesija æe i dalje biti potcjenjivana i degradirana od ljudi koji od nogometa samo uzimaju a zuzvrat ga uništavaju – stoji saopštenju Udru¾enja fudbalskih trenera Kantona Sarajevo.

sportin.ba