I Manijaci za petak najavili

ImageMi, navijaèi ®eljeznièara, kluba svijetle tradicije i duge historije okupljeni u navijaèku skupinu «The Maniacs» nastalu 1987. godine ne mo¾emo više da nijemo šutimo i posmatramo kako polupismeni novinari, bivši milicajci, neškolovani politièari, antisportisti i okorjeli kriminalci kroje sudbinu našeg kluba, ali i cijelokupnih dešavanja oko Premijer lige BiH ali i reprezentacije jedine nam domovine BiH.

Bosne i Hercegovine za koju su mnogi naši drugovi i sunarodnjaci dali ono najvrednije, svoje ¾ivote, da bi mi mogli u¾ivati u èarima slobode.

Veæ godinama najpopularnija «sporedna» stvar na svijetu u našoj dr¾avi tone sve br¾e, sve dublje! Klupski fudbal/nogomet veæ odavno je na samome dnu a o kvalitetu takozvane „Premijer lige“ govori nedavni izvještaj UEFA-e po èijim je podacima i istra¾ivanjima naša liga predzadnja po kvalitetu u Evropi! Naši se klubovi od evropskih kupova i takmièenja opraštaju obièno nakon prvog nastupa, ako izuzmemo dva, tri izuzetka!

Ni reprezentativni fudbal nam nije ništa bolji! Od kako je Bosna i Hercegovina nezavisna i suverena dr¾ava naša odabrana vrsta nije se plasirala ni na jedno veliko takmièenje i pored dosta igraèa ali i trenera svjetskog glasa koji su tokom godina prodefilovali kroz reprezentaciju!

Ovo je NAŠA REPREZENTACIJA, reprezentacija SVIH Bosanaca i Hercegovaca! Došlo je vrijeme je da se za istu konaèno poènemo boriti. Dosta je bilo šutnje i ignorisanja o kriminalnim radnjama i raznim „poduhvatima“ loših po naš fudbal, a dirigovanih sa slatkog æošeta. „Slatko" je nama stvarnim patriotama odavno postalo gorko! Dosta nam je izre¾iranih prvenstava, unaprijed izgubljenih utakmica, nepostojeæih penala u posljednjim minutama utakmice! Dosta nam je da prelazimo hiljade kilometara odlazeæi u neka sela bez 1 % nade da naš nekad veliki „®eljo“ mo¾e pobjediti.

Hoæemo na èelu saveza moæne i sposobne ljude, legende našeg fudbala!

HOÆEMO REPREZENTACIJU I SAVEZ KOGA SE NEÆEMO STIDJETI!

Ovim saopštenjem ujedno pozivamo i sve pripadnike navijaèke skupine «The Maniacs 1987», ali i sve ostale ljubitelje fudbala da nam se u petak 23. maja 2008. godine pridru¾e ispred sjeverne tribine stadiona «Grbavica» odakle æemo u 11 sati krenuti u protestnu šetnju ka centru grada, pred prostorije kriminalne organizacije simbolièno nazvane N/FS BiH!

Za ovaj dan kada svi Bosanci i Hercegovci trebaju stati zajedno u borbi protiv istog protivnika, mi Manijaci obeæavamo da neæemo dolaziti u sukob ni sa jednom navijaèkom grupom koja se pridru¾i ovome protestu!

NACIJO, BUDI SE!

sportsport.ba