Vidi Vidi Gu¹e..

ImageEvo nama opet novih potpisnika i buntovnika…..

 Gušo za avazov sport:

Koga pri¾eljkujete za selektora? Vjerujte, ne znam ni ko je ušao u u¾i izbor. Ali, ko god da dodjebice teško nešto napraviti, pa makar to bio i Oto Rehagel. Kod nas ima hiljadu struja.  Muzur je napravio dobru ekipu. A šza æe sada biti-hoæe li se vratiti "pokajnici", hoæeki igraèi koji su završili minule kvalifikacije htjeti igrati ako se ispune svi uslovi "pokajnicima", šta æe  i kako æe biti, teško je kazati u ovome momentu.

Ipak, nas sedam-osam (Misimoivæ, Bajiæ, Malitoæ.Muslimoviæ,Kruniæ,Rahimiæ…) koji smo rekli da neæemo više igrati za reprezentaciju ako se "pokajnicima" ispune svi uslovi. To smo jasno i glano rekli èlanu Predsjedništva Sulejmanu Èolakoviæu, ka¾e Gušo 

avaz sport