Izvjesnije je da se neæemo vratiti

ImageLjudi iz N/FS BiH moraæe uraditi dosta toga da nas uvjere kako se stanje u savezu popravilo i kako je došlo vrijeme za naš povratak u reprezentaciju. Trenutno je izvjesnije da se neæemo vratiti.

"Smjena Pašaliæa je samo jedan mali korak u ozdravljenju našeg fudbala. Naši zahtjevi su negirani više od godinu dana, a jednim potezom se ne mo¾e uraditi ništa. Svi od nas ¾ele da prièamo o trenutnom stanju, da damo svoje prijedloge… Meðutim, mislim da to ništa ne poma¾e. Svaki dan je neko od nas u medijima, ali izgleda da naša rijeè nema nikakvog uticaja", kazao je Barbarez za Nezavisne.

"Ne ¾elim se miješati u rad Predsjedništva Saveza. Na njima je da odaberu pravo rješenje na poziciji selektora, a lièno ne ¾elim nikoga hvaliti, ali ni kuditi. Nije bitno hoæe li to biti stariji ili mlaði trener, jer sam radio i sa jednim i sa drugim. Stariji imaju iskustva, ali mlaði mi strašno imponuju jer imaju nove ideje, unose druge metode u fudbal, a i po godinama su bli¾i fudbalerima", ka¾e Barbarez, dodavši:

"Pored selektora, bitno je pronaæi kvalitetnog èovjeka za funkciju koju je obavljao Pašaliæ. Ako se ukida mjesto direktora, potrebno je da se na to mjesto anga¾uje jak menad¾er, neka liènost koja ima karakter i koja je finansijski neovisna. Smatram da bi se na to mjesto najbolje uklopio neko od naših bivših igraèa."

Na pitanje da li bi prihvatio poziciju menad¾era, kao i postoji li moguænost da ponovo obuèe dres sa dr¾avnim grbom BiH, odgovorio je:

"Ne radi se o tome da ne bih mogao igrati, ali je u Savezu i u reprezentaciji još dosta ljudi koji svojim prisustvom to spreèavaju. Neæu govoriti njihova imena, oni æe se sami prepoznati. Što se tièe funkcije menad¾era, nikada me niko nije kontaktirao po tom pitanju."

nezavisne/sportcentar.ba