Kotlo predsjednik, Beus, Kulina, Lipovac i Vidović članovi

Oformljena radna grupa za usaglašavanje statuta

alt

Komitet za normalizaciju Nogometnog / Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine na čelu sa Ivicom Osimom, počeo je provoditi zaključke sa posljednjeg sastanka sa predstavnicima Svjetske i Evropske fudbalske federacije (FIFA i UEFA).

Kao što je poznato, predstavnici FIFA i UEFA na sastanku proteklog petka u Sarajevu sugerisali su da se izbori u našem fudbalu sprovedu od najnižih (kantonalni, županijski, područni, entitetski savezi) do najviših nivoa (N/FS BiH). S tim u vezi formirana je Radna grupa koja je zadužena da u narednom periodu radi na usaglašavanju statuta na nižim nivoima sa Statutom N/FS BiH, kao i provođenje izbora za organe i tijela N/FS BiH.

Radnu grupu čine: Ivan Beus (Dragan Kulina je zamjenski član), Edin Kotlo, predsjednik Komiteta za propise, koji je ujedno predsjednik Radne grupe, kao i Zoran Lipovac i Zdenko Vidović, koji će kao potpredsjednici Komiteta za propise biti članovi Radne grupe.

(SCsport)