Drugi o nama: "I kad je tuga i kad je sreća sve dok nas ima i ti si vječna!”

 
Image

Blijedo, mo¾da najbljeðe je to bilo izdanje sarajevske Skenderije dana 31.10.2010. kada je u pitanju navijaèka podrška jednoj nacionalnoj selekciji Bosne i Hercegovine. Trebaju li se zapitati Bosanci i Hercegovci gdje se izgubio patriotizam i ljubav prema domovini za èije je postojanje stotine hiljada ljudi dalo svoje ¾ivote!

Krenimo redom…

Negdje oko 19:00 sati smo se uputili u dvoranu, a veæ prvi pogled na plato Skenderije je dao nagovijestiti da od „paklene domaæe atmosfere“ neæe biti ništa.

Pola sata kasnije – tribine prazne. A ne, nisu prazne, najvjerniji Fanatikosi su ipak tu.

Intonira se himna Bosne i Hercegovine i pokušava ponoviti famozna atmosfera iz 2008. godine – Fanatikosi pjevaju „Jedna si jedina, ostali gledaoci šute. Poèinje utakmica, a „paklena Skenderija“ je u meðuvremenu postala paklena jedino za one koji su došli da gledaju meè i to ne zbog naših reprezentativaca (koji su zaista dali sve od sebe) veæ zbog, oèiglednog bojkota naših nam sunarodnjaka. Odlièno.

Reprezentativci umorni, Skenderija još umornija, jedino stotinjak BH Fanaticosa je dalo nagovijestiti da nam igra dr¾avni tim. A onda i krajnji šok. Nakon 27 minuta vodstva naših „odabranih“, Makedonci izjednaèavaju. Kraj. Utakmica je završila u potpunoj tišini, a tišina je nakon ove veèeri jedino i ostala. Ne, nije samo tišina ostala, oèekivano, po svim portalima, te ostalim èudima (èitaj:internetu) velike patriote u svojim toplim domovima veæ èekaju za tastaturom da napišu koju pametnu.

Svi veliki struènjaci i poznavaoci rukometa i inaèe svih sportskih disciplina, se skupili na jedno mjesto i udaraju pa svemu što ima prefiks BiH. Kladim se da ne znaju sa koliko igraèa se igra rukometna utakmica, no dobro.

Mislim da za koju godinu mo¾ete dr¾ati govor širokim narodnim masama o tome kako i šta treba da radimo, jer smo postali narod sa kojim nekolicina mo¾e manipulisati. Ili smo to oduvijek i bili? Ako ste bojkotovali, niste bojkotovali ni Saveze, ni reprezentativce, bojkotovali ste svoju dr¾avu (BiH sjeæate se?). Makedoncima i ostalim Evropljanima smo pokazali i dokazali da sami sa sobom ne mo¾emo, a dr¾avu definitivno ne poštujemo. Nekada respektovani, bar kao domaæinska ekipa, sada nismo ni to. Kako tu¾no, pretu¾no. Postali smo nacija koja razmišlja kolektivno. Koje bojkote, koje revolucije to sprovodite? Zar ne znate da se dr¾ava i dr¾avni nam tim podr¾ava uvijek i bezuslovno?

Patriote za tastaturama, (ima vas više) naškodili ste sami sebi, naškodili ste nama, a vi i dalje ¾ivite u ubjeðenju da ste ispravno postupili. Naravno, èast pojedincima koji su bili sinoæ tamo gdje su i trebali da budu. Posebna pohvala ide BHF-u! Momci bili ste sjajni!

Ipak bi trebali još nekoliko godina da gledamo prvenstva samo na TV-u, a pored toga što æete se jadati raznim portalima kako smo „najlošiji u svemu“ pogledajte i uèite malo od drugih kako se bodri i podr¾ava reprezentacija. Nekada smo to znali i bili primjer, sada smo i to zaboravili. Nekada su se tribine šarenile plavo-¾uto, ¾uto-plavo (pjevalo se, slavilo se) sada je sve samo sivo.

Za kraj, treba spomenuti mo¾da i najljepši trenutak veèeri a to je dizanje transparenta: „I KAD JE TUGA I KAD JE SREÆA SVE DOK NAS IMA I TI SI VJEÈNA“… Ne daj se Bosno, a ti Evropo ne èekaj na nas!

 

 

reprezentacija.net