Hadžić: Ako budemo kompletni, moći ćemo parirati svima na EP-u


Moramo ispuniti dva uvjeta, prvi je da Savez poka¾e ozbiljnost u organizaciji i drugi, da se svi igraèi odazovu, kazao je selektor Had¾iæ

Image 

Naši reprezentativci igrat æe na Evropskom prvenstvu naredne godine u Litvaniji, ali atmosfera u i oko Košarkaškog saveza BiH više izgleda kao da smo protjerani iz svih takmièenja.

Vodi klub iz D¾ede

Finansijska dubioza, koja je rezultirala èak i zahtjevom Upravnog odbora KSBiH da poslovanje preèešlja policija, nedostatak vizije, pa i ¾elje veæine iz rukovodstva Saveza da se situacija popravi, ne nagovještavaju ništa dobro, preciznije, slute na novi debakl.

Uostalom, èemu se nadati kada je èak i selektor primoran na "izgnanstvo" kako bi rješavao egzistenciju nakon što je tri mjeseca, i pored potpisanog ugovora, praktièno, volontirao na kormilu reprezentacije BiH u kvalifikacijama za Eurobasket?

Ipak, Sabit Had¾iæ ne gubi nadu, vjeruje da æe dr¾ava stati iza svoje najuspješnije selekcije, koja æe u Litvaniji po sedmi put uèestvovati na završnici EP-a (31. avgusta – 18. septembar 2011).

– Pratim šta se dešava, redovno sam u kontaktu s generalnim sekretarom Harunom Mahmutoviæem. Situacija je veoma loša, a ako se mislimo bilo èemu nadati, stvari se moraju uozbiljiti. Oèekujem i da dr¾avne institucije poka¾u više razumijevanja.

Èinjenica je da smo na ovaj EP otišli ovako kako smo otišli, naknadno, proširivanjem broja uèesnika, ali je, isto tako, bilo i prvenstava koja smo izborili i s osam-devet pobjeda u kvalifikacijama – ka¾e Had¾iæ za naš list.

Selektor je još od sredine septembra u Saudijskoj Arabiji, gdje vodi ekipu El-Ahlija iz D¾ede.

Imamo potencijal

– Tek sam kompletirao tim. Dosta je igraèa imalo obaveze prema seniorskoj, mladoj, èak i vojnoj reprezentaciji. No, imamo dovoljno vremena za pripreme, liga poèinje 2. decembra – objašnjava Had¾iæ, koji se potom vratio na našu selekciju.

– Šta mo¾emo na Evropskom prvenstvu? Kada pogledamo spisak igraèa, evidentno je da potencijal postoji. No, kako bismo ga u potpunosti iskoristili, potrebno je ispuniti dva uvjeta, prvi je da mi, u Savezu, poka¾emo ozbiljnost u organizaciji i drugi je da se svi igraèi odazovu.

Moje iskreno uvjerenje je da æemo, ako okupimo najjaèi sastav, moæi ravnopravno parirati svakom protivniku. Uostalom, u kvalifikacijama smo dobili jaku Makedoniju i odigrali dvije neizvjesne utakmice s odliènim Britancima – smatra Had¾iæ.

Selektor ka¾e da prima pozitivne signale od našeg najboljeg košarkaša Mirze Teletoviæa, kapitena španskog prvaka Kaha Laborala. Najavljuje da pomno prati još èetvoricu igraèa kojih nije bilo u kvalifikacijama.

– S Teletoviæem, ponovit æu, dobivamo novu dimenziju. Jasmin Hukiæ i Saša Vasiljeviæ, takoðer, odlièno igraju u ukrajinskom Donjecku, posebno bi nam koristio Vasiljeviæ, naš, praktièno, jedini pravi plej. Dobro bi nam došao i šuter poput Gorana Ikoniæa iz slovenske Krke te pod košem Elmedin Kikanoviæ, kojeg nije bilo zbog suspenzije – rekao je Had¾iæ.

Pozivi i Bremeru i Domerkantu

Spominjala se moguænost da Bosna i Hercegovina potra¾i novog naturaliziranog igraèa, ali Had¾iæ ka¾e da æe o tome razmišljati tek u sluèaju da se ne odazovu amerièki bekovi s bh. pasošima D¾ej Ar Bremer (J. R.) i Henri Domerkant (Henry Domercant).

– Planiram zvati obojicu, a na pripremama æu odluèiti koga æu uvrstiti u ekipu. I Bremer i Domerkant su igrali u ranijim ciklusima i mogu nam biti od pomoæi na EP-u – ka¾e Had¾iæ.

Oèekuje barem šest provjera

Had¾iæ kao bitan detalj istièe pripremne utakmice, odnosno oèekuje da se neæe javiti problemi kao ove godine, kada su doslovno "izmišljane" provjere, kao ona s Austrijom, a reprezentacija je èak èetiri puta igrala s Crnom Gorom.

– Na du¾nost selektora imenovan sam u junu i tada je bilo veoma teško pronaæi rivale. Sada imamo priliku da te stvari riješimo mnogo ranije, konkretno, oèekujem da æemo veæ krajem januara, na ¾rijebu grupa za EP, u kontaktima s predstavnicima ostalih federacija odmah ugovoriti šest do osam provjera – ka¾e Had¾iæ.

Njegove obaveze prema El-Ahliju traju do 30. maja, a okvirni datum poèetka priprema reprezentacije BiH je 20. juli.

 

(Avaz)