Troglava aždaha pripremila priču za Blattera

Sve što smo pripremili za sastanak reæi æemo Blatteru. Nema potrebe da govorim za medije, kazao je Èolakoviæ

Image 

U Cirihu je uzbuna! Svi su na nogama! Dolazi troglava a¾daha! Ironièno? Naravno, onoliko koliko su ironièni i naši pregovaraèi sa predstavnicima FIFA. Sulejman Èolakoviæ, Bogdan Èeko i Iljo Dominkoviæ, sve "fudbalska imena" koji su s loptom na Vi.

E, oni æe danas i sutra razgovarati o buduænosti bh. fudbala. Oni odluèuju da li æe Edin D¾eko, Miralem Pjaniæ, Sejad Salihoviæ, Emir Spahiæ… u skorijoj buduænosti, u dresu BiH, vidjeti neko veliko takmièenje. Naravno, pod uslovom da na terenu izbori plasman na EP ili SP. No, o tom potom…

Vratimo se do Ciriha. Pomenuta trojka, u narodu poznata kao troglava a¾daha, zajedno sa Jasminom Bakoviæem, generalnim sekretarom N/FS BiH, otputovala je jutros u sjedište Svjetske fudbalske federacije da moli za milostinju. Naši fudbalski vlastodršci tvrde da sankcija neæe biti…

"Radimo dan i noæ da izbjegnemo suspenziju. Iznijeli smo naše probleme Platiniju na sastanku sa UEFA i dobili smo odreðene popuste. Oèekujem da tako bude i sada na sastanku sa Blatterom", rekao je Èolakoviæ.

Na pitanje šta su pripremili za sastanak sa prvim èovjekom FIFA, Èolakoviæ je ostao "zakopèan do grla".

"Sve što smo pripremili za sastanak reæi æemo Blatteru. Nema potrebe da govorim za medije", ka¾e Èolakoviæ, još jednom objasnivši da je on za jednog predsjednika.

Meðutim, pitanje je zašto je onda Èolakoviæ potpisao odluku da Izvršni odbor N/FS BiH ¾eli zadr¾ati troèlano predsjedništvo N/FS BiH!?

Danas u poslijepodnevnim satima predviðen je sastanak naše delegacije sa potpredsjednikom FIFA Geoffrey Thompsonom i èlanom Izvršnog komiteta UEFA Alanom Hansenom, a teme su slijedeæe: Amandmani na Statut N/FS BiH i odluke Skupštine sa sjednice odr¾ane 16. jula 2010. godine, trenutna situacija u N/FS BiH i naredni koraci. Iste teme bit æe i na sastanku sa Seppom Blatterom koji je zakazan za èetvrtak ujutro.

 

(SCsport)