"Igrali smo pošteno i na kraju smo nagraðeni"

 
Selektor muške košarkaške reprezentacije, Sabit Had¾iæ, uspio je odvesti BiH na kontinentalnu smotru. Ovaj put na specifièan naèin. Naime, FIBA je dana s donijela odluku da na predstojeæem Evropskom prvensvu uèestvuju 24 reprezentacije, èime je i BiH omoguæeno sudjelovanje na Eurobasketu 2011. u Litvaniji.
 
Image

Da napomenemo, u kvalifikacionoj grupi zauzeli smo èetvrto mjesto, iza Velike Britanije, Makedonije i Ukrajine.

"Kada su mi javili da æemo i mi uèestvovati bio sam presretan. Nagraðeni smo za trud. Naime, u trenucima kada smo bili svjesni da ne mo¾emo doæi do prva dva mjesta nastavili smo igrati pošteno. Posebno mi je drago što smo slavili u posljednjoj utakmici protiv Makedonaca i na taj naèin izbjegli zauzimanje posljednje pozicije. Sada ispade da je taj trijumf bio presudan “.

Šef dr¾avne košarkaške selekcije napominje da bi sve bilo drugaèije da su „unutra“ bili svi reprezentativci.

"Nije alibi, ali moram nepomenuti da su nam nedostajali Teletoviæ, Hukiæ, Kikanoviæ, Ikoniæ i Vasiljeviæ. Pehovi su nastavljeni i u samim kvalifikacijama. Nakon dvoboja sa Maðarskom ostali smo bez povrijeðenih Ðedoviæa i Gordiæa. Kada ste lišeni usluga sedam kvalitetnih košarkaša dolazi do pada u igri. To se i nama desilo. Ubijeðen sam da ne bi izgubili da su Nihad i Nemanja nastupali protiv Velike Britanije u Sarajevu. No, sada to više nije ni bitno“.

Selektor napominje da je sada prioritetni cilj selektiranje igraèa koji zaista ¾ele igrati za BiH, te kvalitetna priprema za Evropsko prvenstvo.

"Ono što je u ovom trenutku najbitnije jeste èinjenica da æemo nakon preskoèena dva prvenstva ponovo biti tamo gdje nam je i mjesto. Prije svega treba vidjeti koji igraèi svim srceme ¾ele igrati za svoju domovinu. Ne smijemo se dovesti u situaciju da nam se pojedini košarkaši prikljuèe na pola priprema ili èak èetiri dana prije poèetka kvalifikacija. Te da još misle da su nam napravili uslugu. Toga ne smije biti. Igrat æe najbolji i oni koji ¾ele. Vremena za selektiranje ima dovoljno“, ka¾e Had¾iæ za Sarajevo-x.com.

 

(Sarajevo-x.com)