Radio sam kako sam najbolje znao, a neka Savez odluči je li to dovoljno


Odnosi s igraèima ne smiju se zasnivati samo na tome da im sedam dana prije poèetka priprema pošalješ poziv, ka¾e selektor BiH

Image 

Sabit Had¾iæ odveo je košarkašku reprezentaciju Bosne i Hercegovine na završnice evropskih prvenstava tri puta zaredom (1997, 1999, 2001) i potom podnio ostavku. Devet godina poslije, Had¾iæ se vratio, ali je morao potpisati kapitulaciju.

U moru problema kojima je bio optereæen naš tim, poèevši od toga da je Had¾iæ imenovan selektorom u junu, a da nije znao ni gdje ni kada æe poèeti pripreme, niti s kojim igraèima, samo nas je èudo moglo odvesti na EP 2011. Èudo se nije desilo mada Had¾iæ vjeruje da bi i pored svih nedaæa EP bio realnost samo da su stigla dva ili tri otkaza manje.

– Sa Sašom Vasiljeviæem, Mirzom Teletoviæem, Goranom Ikoniæem i Elmedinom Kikanoviæem imali bismo tim za prolazak. Èak i bez njih, nešto smo mogli napraviti da nije bilo povreda, koje su nam znaèajno skratile rotaciju – istièe Had¾iæ, èiji su izabranici u konkurenciji Velike Britanije, Makedonije, Ukrajine i Maðarske bili èetvrti u grupi.

S Košarkaškim savezom BiH Had¾iæ je sklopio dvogodišnji ugovor. No, prije nego što poène kovati planove za bara¾ u avgustu 2011. za posljednjeg uèesnika EP-a u Litvaniji Had¾iæ æe saèekati da se o njegovom statusu oglasi Upravni odbor KSBiH.

– U mom izvještaju iz kvalifikacija pisat æe da sam dao najviše što mogu i znam, a neka oni procijene je li to dovoljno. Ako ostanem, normalno je da oèekujem da mi se, kao selektoru, i struènom štabu omoguæe osnovni uvjeti za rad.

Neke organizacione pomake moramo napraviti, kao što se i odnosi s igraèima ne smiju zasnivati samo na tome da im sedam dana prije poèetka priprema pošalješ poziv. Treba odr¾avati kontakte, nekada ih i obiæi, provjeriti formu… Jednostavno, moraš praviti prostor i takvu atmosferu da, kad ih pozoveš, dobiješ pozitivan odgovor – ka¾e Had¾iæ.

Trzavice su normalne

Iako priznaje da su loši rezultati izazvali odreðene turbulencije u sastavu, Had¾iæ ka¾e da se sa svima korektno razišao i da mu niko od igraèa nije najavio da je završio reprezentativnu karijeru ili da æe odbiti neki naredni poziv.

– Kad je ekipa na okupu dva mjeseca, trzavice su normalne, posebno kad gubiš, ali svi su do kraja korektno izvršili obaveze. Dobra je okolnost to što sam igraèe i njihove moguænosti dobro upoznao kroz kvalifikacije, mnogi æe sigurno ponovo dobiti poziv – ka¾e Had¾iæ.

(Avaz)