Sušić: Katar me nije iznenadio, jer sve ovo što ste vidjeli, ja sam i očekivao

Ovo je upozorenje koje dolazi na vrijeme. Oèekivao sam više, ka¾e selektor Sušiæ

 Image

Kada je Safet Sušiæ dan prije utakmice rekao da æemo se namuèiti da dobijemo Katar, novinari su se s podsmijehom zgledali. Sinoæ, nakon zabrinjavajuæeg remija, znali smo šta æe prvo selektor reæi.

– Znao sam i rekao sam da neæe biti lako. Poznajem arapski fudbal i znam da su brzi, okretni i tehnièki jaki. Ako ih pustiš da igraju, imat æeš problema. Mene nisu iznenadili, jer sve ovo što ste vidjeli, ja sam i oèekivao – rekao je Sušiæ i onda se okrenuo našoj igri, ako se naš nastup sinoæ uopæe mogao tako nazvati.

Tehnièki slabi

– Oèekivao sam više. Bili smo tehnièki slabi, gubili smo lopte, a nismo mogli sastaviti tri èestita pasa. Igraèima oèigledno nedostaje utakmica, pošto im veæini prvenstva još nisu niti poèela. Ovo æu shvatiti kao upozorenje koje dolazi na vrijeme. Mo¾da je bolje ovako nego da smo pobijedili 5:0 i onda poèeli govoriti kako æemo pregaziti Luksemburg – govori Sušiæ.

Selektor je poèeo meè sa trojicom napadaèa, jer razmišlja da 3. septembra tako navali na Luksemburg. Na pitanje da li je to ono što je i zamislio i da li æe ostati pri ideji da prvi meè kvalifikacija poène s trojicom igraèa naprijed, Sušiæ je rekao:

Trojica napadaèa

– Ne znam. To æu odluèiti poslije. Treba imati u vidu da Zlatan Muslimoviæ dugo nije igrao zbog povrede. Svi æe oni imati nekoliko jakih utakmica do Luksemburga. Vidjet æemo, nastavit æu ih pratiti – kazao je selektor.

Na kraju, na pitanje da li je zabrinut, Pape je odgovorio:

– Ja sam uvijek zabrinut. Mo¾da nalazim opravdanja, ali kod nas je obièaj da prije svakog ciklusa mislimo da æemo biti svjetski prvaci, pa pobjedama niko ne pridaje znaèaj, veæ mislimo da se one podrazumijevaju. Ovo je upozorenje, nadam se da æe igraèi meè s Luksemburgom shvatiti puno ozbiljnije. 

Mujd¾a je pojaèanje

Upitan za nastup Mensura Mujd¾e, koji je debitirao u dresu BiH, Sušiæ je izgledao zadovoljnije.

– Bilo je malo straha i treme, ali sam uvjeren da se radi o izuzetnom igraèu i osobi. Bit æe nam veliko pojaèanje – rekao je Sušiæ.

(Avaz)

 

 

Bez promjena na vrhu, BiH ostala na 57. mjestu

Na vrhu nove rang liste Meðunarodne nogometne federacije (FIFA) nije bilo promjena u odnosu na prošli mjesec.
 
U vodstvu je i dalje Španija, ispred Holandije i Brazila.

Nogometna reprezentacija BiH ostala je na 57. mjestu.

Od protivnika reprezentacije BiH u predstojeæim kvalifikacijama za EP najbolje je plasirana Francuska na 21. mjestu. Rumunija je na 42., Albanija na 70., Bjelorusija na 78., a Luksemburg na 117. mjestu.

FIFA-ina rang lista:

1. (1.) Španija 1.883 boda
2. (2.) Holandija 1.659
3. (3.) Brazil 1.524
4. (4.) Njemaèka 1.464
5. (5.) Argentina 1.288
6. (6.) Urugvaj 1.152
7. (7.) Engleska 1.125
8. (8.) Portugal 1.062
9. (9.) Egipat 1.053
10. (10.) Èile 988
…..
21. (21) Francuska 890
42. (42) Rumunija 697
57. (57) Bosna i Hercegovina 546
70. (71) Albanija 455
78. (77) Bjelorusija 403
117. (116) Luksemburg 209 

 
(FENA)