Upustvo za pomoć BH Fudbalu/Nogometu.

Image

Bh Fudbal se od 16.7 nalazi u stanju prividne smrti. Mrtav je Bh Fudbal ustvari odavno, ali mnogi to nisu zeljeli da vide. A i ako vide, lakše je pametovat uz kaficu i djoint nego poduzeti nešto u vezi toga.

Znaèi, pošto je naš cijenjeni Bh Fudbal u stanju prividne smrti, naše medicinsko odjeljenje je bacilo pogled u neke medicinske knji¾ice da vidi dali je moguæe da se ovaj teški i anemièni bolesnik malo trzne i bar na kratko da do kakvog zraka doðe.

Priruènici ka¾u da postoji vise metoda o¾ivljavanja. Pa da pogledamo:

1. Metoda “usta na usta”

Ova metoda se koristi tako što unesreæenom zaèepite nos, zabacite mu glavu i onda udišete vazduh u njegova pluæa. Onda, tako što odvojite svoja usta od njegovih, pustite da unesreæeni izdahne. Ovo ponavljate 12 do 15 puta u minuti.

Kod nas se ova metoda primjenjuje na dosta èudan naèin. Više bi je mogli nazvati metoda “usta u èmar” jer, prilikom praktikovanja ove metode, dolazi do više uvlaèenja u èmar. Uvlaèi se nos, trpa se jezik, uvlaèi se prst, viri se i zavlaèi se.

Onda bude i lijepih tekstova, janjetine, izleta, supe, salate, sarme, kurava po Kišnjevu, kafana po Istambulu, pa viski na Splavovima itd. itd…

Ipak, krepa nam fudbal. K'o da ga Sepp Blatter nije ni dao.

Tako da ova metoda ništa ne valja. Pa i sam naš “predsjednik fudbala u BiH” Sulejman Èolakoviæ ka¾e: “Ne'amo mi kapaciteeeeetaaa…”

2. Metoda “usta na nos”

“Ova metoda je dosta slièna onoj “usta na usta”. Metoda se primjenjuje kada se npr. desi krvarenje iz usta. Onda unesreæenom nastojimo pomoæi duvajuæi mu u nos.”

Kod nas se ova metoda provodi slièno onoj “usta u èmar”. Razlika je samo što se u èmar nagurala tolika kolièina govana da nema mjesta. E onda moraš pokušat na nos. Pa uvlaèiš prst, pa èaèkaš, pa viriš, pa se zavlaèiš, pa se uvlaèiš. Ako se i tu nije naguralo previše sline mo¾da i doðeš do kakvog mjesta za sebe. Pa onda u Pariz, pa u Tiranu, pa meze, pa piva, pa salata, pa janjetina, pa karte.

Znaèi da ni ova metoda ništa ne valja. Previše je slièna onoj prvoj. A i kako æeš protiv janjetine pobogu?

3. Metoda “pomocu ruku”

Medicinski priruènik za ovu metodu, izmeðu ostalog, piše:
“… Veoma je zamorna, pa je dobro ako postoji više spasilaca koji æe se smenjivati.”

Onda ka¾e:
” Povredjeni se okrene potrbuške, ruke mu se saviju u laktovima, a šake podmetnu pod èelo. Spasilac klekne prema glavi povredjenog, okrenut prema njemu, a dlanove mu stavi na led¾a u visini pleæki.”

Priruènik još ka¾e da se ova metoda “primenjuje 12 do 15 puta u minuti”.

Moramo priznati da nam se ova metoda svidjela na prvu. Kod nas još nije primjenjivana pa postoji šansa da i fercera. Stvarno. Šta ako radi? Treba testirat’ to.

Zamislite, šetate vi lagano s rajom. Šuplja, nid¾e veze, nigdje ništa.

Iznenada, sretnete Bh Fudbal. A Bh Fudbal nakav nikakav, jadan, bolestan, tup, mahmuran, poletan ko stativa. Normalno je da vi onda odluèite da mu pru¾ite prvu pomoæ. Da se malo trzne Da mu krv do mozga doðe.

U tom sluèaju, mi preporuèujemo ovu treæu metodu. Metodu “pomoæu ruku”. Da vidimo imamo li mo¾da tu kakvih kapaciteta.

Ako je još kakve letva u blizini, efekat šoka bi mogao biti i veæi. Kad ga dobro zviznete onako okrenutog potrbuške ima da Bh Fudbal odmah proradi. Pa mu klempu opališ da mu se i glava malo profercera. Trznut æe se unesreæeni garant. Metoda jest nova, ali i obeæava. A kako æeš i znat ako ne probaš.

Jelde?

Certificate by BHF Ludara Crew

 

BHF Press