Jasmin Baković: "Do ponedjeljka ćemo znati odluku UEFA-e"

Prema rijeèima Jasmina Bakoviæa, v. d. generalnog sekretara Nogometnog/fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine, odluka UEFA-e o kazni Saveza zbog neusvajanja novog Statuta bit æe poznata navjerovatnije do ponedjeljka.

  Image

U izjavi za Sarajevo-x.com nije govorio o moguæoj kazni koja bi mogla zadesiti krovnu kuæu nogometa u našoj zemlji, ali podsjeæamo da je Marcel Benz, predstavnik UEFA-e na nedavno odr¾anoj pres-konferenciji u Sarajevu rekao da UEFA poznaje samo dva vida sankcija, suspenziju i iskljuèenje saveza.

Podsjeæamo da je na danas odr¾anoj Generalnoj skupštini odbijeno usvajanje nacrta Statuta NSBiH, koji je predlo¾ila UEFA, a koji je trebao ukiniti instituciju troèlanog Predsjedništva.

Delegati Skupštine nisu ¾eljeli usvojiti novi nacrt èime su nogomet u našoj zemlji spustili u grob. Sada se èeka odluka UEFA-e, koja æe ga zatrpati i ostaviti da truhne.

Benz je rekao da æe svoj izvještaj podnijeti Odboru za hitnost UEFA-e, koji svoje odluke mo¾e donijeti u toku narednih 48 sati. 

(Sarajevo-x.com)