Pape: Isključenje znači smrt bh. fudbala

Selektor fudbalske A reprezentacije Bosne i Hercegovine Safet Sušiæ zna za odluku Skupštine N/FSBiH , koja za njega nije iznenaðenje, ali je svakako veliko razoèaranje.

Image 

Pape je veæ nekoliko dana u kontaktu sa ljudima iz Nogometnog/Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine, te je upotpunosti upoznat sa cjelokupnom situacijom vezanom za prijedlog statuta, odnosno odbijanje istog od strane delegata Skupštine N/FSBiH.

"Zvali su me odmah nakon kraja Skupštine, tako da sam upoznat i sa odlukom i sa moguæim posljedicama", ka¾e Sušiæ u razgovoru za SportSport.ba.

"Desilo se upravo ono što su mnogi predviðali. Znao sam da je situacija ozbiljna i da su sasvim male šanse da se usvoji novi statut. Ovo za mene nije iznenaðenje, ali je svakako veliko razoèaranje".

Predstavnik UEFA Marcel Benz podnijeæe izvještaj krovnoj evropskoj fudbalskoj federaciji, èiji æe Komitet za hitne sluèajeve donijeti odluku o moguæoj suspenziji ili èak iskljuèivanju N/FSBiH iz UEFA i FIFA. Postoji velika moguænost da vi, zajedno sa drugim selektorima, odete na du¾i odmor…

"Da li æe za mene biti du¾i odmor to je pitanje. Ipak, ne bih o tome previše komentarisao u ovom trenutku. Kada UEFA i FIFA donesu odluku, onda æu izreæi svoje mišljenje. Situacija jew više nego ozbiljna i neko æe za ovo morati snositi posljedice. Ako nas iskljuèe, onda to znaèi smrt bh. fudbala i vraæenje 100 godina unazad. Ako je nekom to bio cilj, onda je na dobrom putu da ga ostvari", smatra Sušiæ.

®alite li u ovom trenutku što ste se prihvatili voðenja reprezentacije, ne zbog igraèa i same reprezentacije BiH, veæ zbog ljudi koji vode bh. fudbal?

"Nemam za èim da ¾alim. Vodio sam ovu reprezentaciju šest mjeseci i mislim da se radi o izuzetnim momcima i igraèima. Od prvog dana govorim da imamo dobru ekipu i da imamo šanse da budemo meðu prve dvije ekipe u kvalifikacijama za odlazak na Evropsko prvenstvo. Nadam se da æe UEFA i FIFA prije odluke razmisliti jer bi iskljuèenje ili suspenzija znaèila katastrofu po naš fudbal. Takva odluka mo¾da ne odgovara ni UEFA-i i FIFA-i i ne bi je trebali donijeti preko noæi. Ja se nadam nekom kompromisu, ali vidjeæemo", zakljuèio je Sušiæ u razgovoru za SportSport.ba.

(SportSport)