Baka: Topić je kopačkom gaðao Smajlovića

ImageMedijski rat Miroslava Bla¾eviæa i bivšeg izbornika Bla¾a Sliškoviæa nastavlja se i dalje. 

Bla¾ Sliškoviæ je uvijek ostao isti! Od 1959. kada sam roðen, preko sedamdesetih i osamdesetih kada sam napravio igraèku karijeru, pa do danas kada sam trener, nikada se nisam promijenio i uvijek sam ostao isti. A Æiro Bla¾eviæ nije isti. Neka se prisjeti što je govorio prije 15 godina, a što prièa danas kada mu je Kuran odjednom va¾niji od Biblije, kazao je Bla¾ Sliškoviæ za Dnevni List, reagirajuæi na novonastalu situaciju koja se stvorila nakon što je mostarski trenerski struènjak dao intervju radio Studio 88.

Sliškoviæ je dodao kako stoji iza svake rijeèi izgovorenu u intervju za spomenuti radio.

Stojim iza svake rijeèi u tom intervjuu, ali dosta medija izvuklo je iz konteksta neke moje izjave ¾eleæi otvoriti rat izmeðu mene i Bla¾eviæa. Ne ¾elim ulaziti u rat s Bla¾eviæem, to mi nije ni na kraj pameti, cijenim rezultate koje je postigao kao trener i ne ¾elim da se sada tumaèi kako ja kvarim atmosferu u reprezentaciji. Moje rijeèi su više upuæene odreðenim novinarima-menad¾erima koji guraju igraèe u reprezentaciju, a danas o Æiri pišu kao da je on spasitelj bh. nogometa. Kao da ništa u reprezentaciji nije valjalo dok su radili Smajloviæ, Sliškoviæ, Muzuroviæ… Kao da je on otkrio D¾eku, Ibiševiæa, Misimoviæa… A to jednostavno nije istina. Æiro nije izmislio reprezentaciju. Reprezentacija postoji od 92., a ne od 2008. i svaki je izbornik imao svoj doprinos, pojasnio je Sliškoviæ.

Upravo je Sliškoviæ bio izbornik koji je napravio multinacionalnu reprezentaciju, iako istièe da ne razmišlja o naciji veæ iskljuèivo o kvaliteti igraèa.

Smajloviæ je zapoèeo taj proces, a ja sam nakon njega nastavio s tom idejom. Išao sam zajedno s direktorom Pašaliæem u srpsku Banja Luka i u hrvatski Široki Brijeg kako bi nagovarao igraèe srpske i hrvatske nacionalnosti da igraju za Bosnu i Hercegovinu, a danas se piše da je Æiro ujedinio dr¾avu! Nagovorio sam Piplicu, Akrapoviæa, Papca, Šiliæa… da dalje ne nabrajam.

Bla¾ Sliškoviæ rijetko istupa u javnosti, ne daje rado intervjue, ali kad to uèini onda u pravilu servira “vruæu robu”. Prisjetio se i takoreæi “medijskog reketa” koji je pro¾ivljavao na klupi reprezentacije BiH.

Doðe mi jedan sarajevski novinar i tra¾i mi popis igraèa dva dana prije utakmice da bi onda zvao igraèe i govorio im kako ih je on ugurao u reprezentaciju i uzimao im novac. Kada sam to odbio nije prošao dan a da protiv mene nije napisan nekakav tekst. Na¾alost, to se dogaða i to je istina, ali o tome nitko ne govori niti piše. Na¾alost, istina je da kao izbornik morate 'kupiti' novinare da bi bili uz vas, morate ih voditi na tamburice, na æevape… A ja nisam takav i nisam ¾elio tako raditi. Nisam dopuštao da menad¾eri i novinari dolaze u hotel s igraèima i zato sam uvijek imao problema.

Sliškoviæ je svjestan da æe nakon ovakvih izjava mnogi osuti drvljem i kamenjem po njemu.

Ne bojim se toga što æe netko napisati o meni. Izdr¾ala su moja leða puno gore stvari u ¾ivotu. Vidio sam puno toga, osjetio sam na vlastitoj ko¾i ljudsku nepravdu, ima ljudi koji su toliko povareni da bi gazili preko leševa da ostvare svoje ambicije.

Topiæ je kopaèkom gaðao Smajloviæa

Marko Topiæ reagirao je na Sliškoviæev intervju nazvavši mostarskog trenera bolesnim èovjekom, kazavši da zbog njega i Ahmeda Pašaliæa, nekadašnjeg direktora izabrane vrste, sedam godina nije igrao za voljenu reprezentaciju, jer su mu oni tra¾ili novac za poziv.

Jedina istina je da Marka Topiæa nisam pozivao u reprezentaciju zbog grubog kršenja discipline. Još dok je izbornik bio Mišo Smajloviæ, a ja njegov pomoænik, Topiæ je na treningu pred dvadeset igraèa Smajloviæa gaðao kopaèkom i opsovao mu mater. Tada sam odluèio da tog igraèa nikada ne ¾elim imati u momèadi, izjavio je Sliškoviæ za Dnevni List.

sportin.ba