Mesur Bajramoviæ novi selektor


ImageKošarkaški savez Bosne i Hercegovine imenovao je danas Mesura Bajramoviæa za selektora muške košarkaške reprezentacije BiH.

Struèni savjet KSBiH predlo¾io je Mensura Bajramoviæa, a Predsjedništvo se slo¾ilo s ovim prijedlogom te je Bajramoviæ postao prvi struènjak kojeg je Savez anga¾irao u dva navrata i drugi, nakon Sabita Had¾iæa, koji æe voditi tim barem u dva kvalifikaciona ciklusa.

Od osamostaljenja naše dr¾ave reprezentacija BiH je imala šestoricu selektora. Prvi i najuspješniji bio je Mirza Delibašiæ.

Svi selektori košarkaške reprezentacije BiH:

MIRZA DELIBAŠIÆ: EP 1993. (Njemaèka, 8. mjesto).

FARUK KULENOVIÆ: Kvalifikacije za EP 1995.

SABIT HAD®IÆ: EP 1997. (Španija, prvi krug), EP 1999. (Francuska, prvi krug), EP 2001. (Turska, prvi krug).

DRAŠKO PRODANOVIÆ: EP 2003. (Švedska, prvi krug).

MENSUR BAJRAMOVIÆ: EP 2005. (Srbija i Crna Gora, prvi krug).

NENAD MARKOVIÆ: Kvalifikacije za EP 2007.

 

Sportin.ba