Mutapčić: Nakon razgovora sa Imamovićem niko me nije zvao

Vjerovatno nisam bio prva opcija Saveza – ka¾e razoèarani Mutapèiæ

 Image

Emir Mutapèiæ, jedan od kandidata za selektora reprezentacije BiH je nedavno boravio u Sarajevu, gdje je obavio razgovor sa predsjednikom UO KSBiH Nihadom Imamoviæem.

– Na tom sastanku mi Imamoviæ samo rekao da sam jedan od kandidata za selektora. Takoðer mi je rekao da æu biti obavješten o daljnjim zbivanjima, ali me do sada niko nije zvao – ka¾e razoèarani Mutapèiæ.

Da li ste razgovarali o uslovima koje biste tra¾ili kada bi Vam se ponudilo selektorsko mjesto?

– Nije bilo govora o tome jer vjerovatno nisam bio prva opcija Saveza.

Ukoliko bi Vama èelnici našeg Saveza uskoro ukazali povjerenje, da li biste pristali da vodite reprezentaiju?

– Ne znam. Pitanje selektora se trebalo riješiti u januaru, a sad je kraj maja. Do sada se trebalo znati i ime selektora, i gdje su pripreme, i trebali su se obaviti razgovori sa igraèima.

Mo¾da je to neko iz KSBiH veæ uradio, ali je dosta neozbiljno sa njihove strane.

Sada je relativno kasno za razgovore sa igraèima.

Preostali kandidati su bili Pešiæ, Maljkoviæ i Repeša?

– Svaka èast njima, ali mislim da, ako sam bio u opciji, je to trebalo da bude mnogo ozbiljnije. Kod nas se malo drugaèije radi nego drugdje.

Dosta je nerealno da je kandidat za selektora jedan Bo¾idar Maljkoviæ, koji je odbio 500.000 eura od francuskog Saveza da ih vodi na Svjetskom prvenstvu u Turskoj – ka¾e Emir Mutapèiæ, naš proslavljeni trener.

Obmana javnosti

Mutapèiæ je razoèaran naèinom na koji KSBiH manipuliše imenima.

– Mislim da ljudi iz KSBiH obmanjuju javnost. Najavljuju veliko trenersko ime za selektora, a nema se para da se pošalje kadetska reprezentacija na EP, a zaposlenici nisu dobili plate cijelih osam mjeseci – ka¾e Mutapèiæ.

(Avaz Sport)