Košarkaški savez BiH kandidat za organizaciju EP-a 2013

Izbor Ðonlagiæa u Izvršni odbor FIBA Europe je veliki uspjeh

 Image

Košarkaški savez BiH je kandidat za organizaciju Evropskog prvenstva 2013. godine, potvrdio je predsjednik KSBiH Nihad Imamoviæ.

Pismo namjere, dodaje Imamoviæ, dostavljeno je Izvršnom odboru Evropske košarkaške federacije (FIBA Europa) za vrijeme izbornog Kongresa u Minhenu.

– Pored našeg, pismo namjere dostavilo je još nekoliko federacija, izmeðu ostalih i Hrvatska, sa kojom æemo, vjerovatno, objediniti kandidaturu narednog mjeseca nakon što pristigle prijave razmotri Izvršni odbor – ka¾e Imamoviæ, koji je sa èlanom Upravnog odbora KSBiH Mirsadom Ðonlagiæem prisustvovao Kongresu u Minhenu.

Kao znaèajan uspjeh našeg Saveza Imamoviæ izdvaja Ðonlagiæev izbor u Izvršni odbor FIBA Europe, èiji je novi predsjednik postao Islanðanin Olafur Rafnson (Olafur Rafnsson).

– Koliki je to podvig, dovoljno govori da podršku za mjesto u Odboru nisu dobili, recimo, Predrag Daniloviæ i Aleksandar Volkov – istièe Imamoviæ.

Prema njegovim rijeèima, na sastanku sa generalnim sekretarom FIBA Europe Narom Zanolinom konkretizirani su dogovori koji su inicirani za vrijeme nedavne posjete Zanolina Sarajevu.

– Dogovorena je pomoæ u opremi i osposobljavanju kadra KSBiH, u organizaciji seminara u BiH te inicijativa da se kandidiramo za neka od takmièenja pod okriljem FIBA-e – rekao je Imamoviæ.

(Avaz)