Devet medalja za BiH na "Grand prix" Slovačke

Takmièenje je poslu¾ilo selektorima Suadu Æupini i Fikretu Selmanu za provjeru forme najboljih karataša i karatašica BiH

Image

 

Karate reprezentacija Bosne i Hercegovine osvojila je devet medalja (po èetiri zlata i bronze i jedno srebro), na jakom meðunarodnom turniru “Grand prix-u” Slovaèke u Bratislavi.

Najsjajnije odlièje u ekipnim muškim borbama osvojila  je druga ekipa BiH, za koju su nastupili Mensur Cakiæ, Nermin Potur, Elvir Mašoviæ, Aldin Adiloviæ i Toni Biokšiæ, dok je u istoj konkurenciji naša prva ekipa zauzela treæe mjesto.

U pojedinaènim borbama zlato su još osvojili Tarik Lušija (u kategoriji  do 67 kg) i Admir Zukan (preko 84 kg), te Mirsada Suljkanoviæ (do 61 kg).

Srebro je izborio Nermin Potur (do 65 kg), dok je bronza pripala Elviru Mašoviæu (do 74 kg), Alemu Kupusoviæu (do 84 kg) i Uni Halilagiæ (do 50 kg).

Takmièenje je poslu¾ilo selektorima Suadu Æupini i Fikretu Selmanu za provjeru forme najboljih karataša i karatašica BiH pred uèešæe na Evropskom prevenstvu, koje æe od 7. do 9. maja biti odr¾ano u Atini.

Na takmièenju u Bratislavi jedna od naših najboljih takmièarki Merima Softiæ te¾e je povrijedila rame i njen nastup na EP doveden je u pitanje.

Ekipa BiH na EP ukupno æe brojati 17 èlanova, 10 u muškoj i sedam u ¾enskoj konkurenciji.

(Avaz)