Mutapčić, Repeša ili Maljković

Kako sada stvari stoje, na klupi košarkaške reprezentacije BiH u kvalifikacijama za “Eurobasket 2011” u Litvaniji sjediæe Emir Mutapèiæ, Jasmin Repeša ili Bo¾idar Maljkoviæ

 ImageNihad Imamoviæ, predsjednik Košarkaškog saveza, kojeg je Upravni odbor bh. kuæe košarke ovlastio da razgovara s potencijalnim kandidatima, veæ je stupio u kontakt s trojicom spomenutih trenera. Prema njegovim rijeèima, do kraja aprila biæe i definitivno poznato ko æe bh. košarkaše predvoditi na putu ka plasmanu na Evropsko prvenstvo, poslije èetiri sušne godine. Naime, BiH je posljednji put na “Eurobasketu” igrala daleke 2005. u Srbiji i Crnoj Gori.

“Imao sam priliku u èetiri oka razgovarati sa Emirom Mutapèiæem, koji je izrazio ¾elju da sjedne na klupu reprezentacije BiH. Slièan razgovor, ali telefonom, obavio sam sa Bo¾idarom Maljkoviæem i Jasminom Repešom, koji su, takoðer, izrazili ¾elju da preuzmu bh. tim. Sa Repešom bih se trebao sastati izmeðu 20. i 25. aprila, dok æu s Maljkoviæem uskoro razgovarati. Taènije, èim doðe u Beograd, otputovaæu tamo, kako bismo detaljnije porazgovarali o eventualnom anga¾manu”, prièa Imamoviæ.

Nakon što Imamoviæ obavi i definitivne razgovore s trojicom preostalih kandidata i utvrdi uslove pod kojima bi preuzeli bh. tim KS BiH æe formirati komisiju koja æe odluèiti o imenu nasljednika Mensura Bajramoviæa.

“Stav Upravnog odbora KS BiH na posljednjoj sjedinici bio je jasan, a on je da ¾elimo veliko ime na klupi reprezentacije. Mislim da su sva tri kandidata zaista velika imena i da æemo krajem aprila donijeti pravu odluku. Naravno, nadamo se da æe novi selektor uspjeti ostvariti glavni cilj, a to je plasman na ‘Eurobasket’ u Litvaniji”, ka¾e Imamoviæ.

Osim što je zaokupljen poslom oko razgovora s kandidatima za selektora, Imamoviæ uskoro planira ponovo otiæi u posjetu Košarkaškom savezu Slovenije. Povod je Emir Preld¾iæ, koji i dalje ¾eli igrati za BiH.

“Predsjednik KS Slovenije, koji je odbio da izda dozvolu Preld¾iæu kako bi mogao igrati za BiH, podnio je ostavku. Stoga planiram uskoro najaviti posjetu KSS kako bismo još jednom razgovorali o Preld¾iæu. Najva¾nije je da Preld¾iæ èvrsto stoji na svom stavu da ¾eli igrati za BiH, što je potvrdio i klupskom treneru Bogdanu Tanjeviæu, ali i meni njegov otac. Mislim da æemo na kraju dobiti ‘bitku’ za ovog vrhunskog košarkaša”, zakljuèio je Imamoviæ.

(Nezavisne)