Košarkaši savez u minusu 350.000 maraka

ImageRaèun blokiran, uposlenici veæ mjesecima ne primaju plaæu, reprezentativni nastupi finansiraju se iz privatnih d¾epova… Situacija nije bila te¾a od formiranja Košarkaškog saveza BiH, tvrdi èlan Predsjedništva KSBiH Mirsad Ðonlagiæ.

– Ovo je stravièno i neizdr¾ljivo. Veæina sportskih radnika je na ivici da uradi nešto mimo zakona i èeka sankcije, jer drugaèije, jednostavno, ne ide. Imamo strategiju i programe, ali šta to vrijedi kada kucamo na mnoga vrata, a ona se ne otvaraju.

Humanitarna pomoæ

Po¾are privremeno ugase donacije, da ne ka¾em humanitarna pomoæ, kantonalnih ministarstava iz Sarajeva, Tuzle, Zenice… ali bez sistemskog rješenja, bh. sport je osuðen na propast – tvrdi Ðonlagiæ.

Savezu je potrebno skoro milion maraka godišnje. KSBiH vlastitim aktivnostima uspijeva pronaæi dio novca, ali oèekuje da konaèno i dr¾avne strukture ka¾u trebaju li našoj zemlji reprezentativne selekcije.

– Posljednjih nekoliko godina uspijevamo dobiti organizacije evropskih prvenstava za mlaðe kategorije i tako zaradimo stotinjak hiljada KM. To izgleda mnogo, ali kada ka¾em da samo jedno gostovanje košta skoro 20.000 KM, a da svake godine na meðunarodnoj sceni imamo 5-6 reprezentativnih selekcija, mislim da sam dovoljno rekao – istièe Ðonlagiæ.

Imamoviæ upozorava

Potpredsjednik Saveza Nihad Imamoviæ ka¾e da obaveze, odnosno zadu¾enja Košarkaškog saveza BiH iznose skoro 350.000 maraka te sumnja da se situacija mo¾e popraviti bez pomoæi dr¾ave.

– Upravo sam završio razgovor sa generalnim sekretarom Zdravkom Kne¾eviæem i zakljuèili smo da, nakon što zatvorimo uèešæe ¾enske selekcije u bara¾u, dalje ne mo¾emo funkcionirati na ovaj naèin – rekao je Imamoviæ.

Zašto odlaze talenti?

Iako je pokretaè inicijative o povratku nekoliko bh. igraèa iz inozemstva u reprezentaciju BiH, Ðonlagiæ priznaje da se našim talentima koji su prihvatili poziv Slovenije, Hrvatske, Srbije… ne mo¾e mnogo zamjeriti.

– Šta da rade ako im se ovdje ne nudi ništa? Vapim za tim da se našoj djeci uka¾e šanse da u našoj dr¾avi i u dresu naše reprezentacije poka¾u koliko vrijede – ka¾e Ðonlagiæ.

Izostala podrška Vlade FBiH

Imamoviæ ka¾e da je prošle godine od potrebnih 700.000 KM za reprezentacije Savez, na osnovu dopisa kantonalnim, entiteskim i dr¾avnim strukturama, dobio 90.000 KM od Vlade Republike Srpske, 50.000 KM od Vijeæa ministara i 25.000 KM od Kantona Sarajevo.

– No, izostala je podrška Vlade Federacije BiH, dok je Vijeæe ministara dalo samo treæinu od iznosa našeg zahtjeva. Bilo je situacija u kojima smo vlastitim novcem finansirali pojedina gostovanja, odnosno troškove aviokarata. Moram iskazati veliku zahvalnost ljudima u Tuzli i Cazinu, koji su u prošlom ciklusu bili domaæini našim seniorima te snosili sve troškove boravka i utakmica – ka¾e Imamoviæ.

avaz.ba