Dominković promijenio priču: Moj potpis je zloupotrijebljen

Dopredsjednik Nogometnog saveza BiH Iljo Dominkoviæ je potpisnik oba sporna ugovora o preprodaji TV prava za domaæe utakmice reprezentacije u periodu od 2010. do 2014.

Njegov se potpis našao na ugovoru sa švicarskom agencijom "Kentaro", a kasnije i sa njemaèkom kuæom "Sportfive". Svakim danom se saznaje sve više pojedinosti iz duplih ugovora.

Ostao šokiran

Dominkoviæ i danas tvrdi da je ugovor sa "Kentarom" neva¾eæi, ali i to da on nije znao šta potpisuje. Ipak, za razliku od prije nekoliko dana, promijenio je prièu.

– Kada je prije skoro godinu "Kentaro" došao sa ugovorom, ostao sam šokiran, jer je moj potpis zloupotrijebljen. Ovo tvrdim, jer nikada nisam dobio prijevod tog dokumenta koji je bio na stranom jeziku i maltene mi je bilo nareðeno da potpišem – rekao je Dominkoviæ juèer za "Dnevni avaz".

Na pitanje ko mu je naredio i kako se to moglo desiti, Dominkoviæ je odgovorio da se zna ko su ljudi koji su 2006. godine vladali u Nogometnom savezu BiH.

– Bojim se da su tada te stvari raðene iza leða ljudima u Savezu. Ne bih se vraæao u to vrijeme, jer se zna ko su tada bili kljuèni ljudi. Ne znam i ne mogu govoriti, ali znam da sam ja ispao ¾rtva – dodao je.

®rtva ili ne, Dominkoviæev potpis je na oba dokumenta i pošto je u meðuvremenu umro bivši predsjednik NSBiH Milan Jeliæ, prvopotpisani u sporazumu sa "Kentarom", on ostaje najodgovornija osoba za zaplet s duplim ugovorima.

Bolja ponuda

Pogotovo jer je u vrijeme potpisivanja novog ugovora sa "Sportfiveom", februara 2008. godine (potpisao ga je zajedno sa tadašnjim generalnim sekretarom Munibom Ušanoviæem), i njemaèka agencija znala za raniji dogovor izmeðu NSBiH i "Kentara".

– Ispalo je tako da je sva krivica na mojim leðima. I sada sam siguran, kao što sam bio u vrijeme kada smo sklapali ugovor sa "Sportfiveom", da sporazum sa "Kentarom" nije validan. "Sportfive" je dao mnogo bolju ponudu od "Kentara" i na osnovu dugogodišnjeg partnerstva imao je pravo prvokupnje, što je i iskoristio – pravda se Dominkoviæ.

Neka advokati riješe spor

Kako æe se riješiti situacija u kojoj "Kentaro" ¾eli poštivanje ugovora kojim maše, dok je "Sportfive" unaprijed veæ isplatio dvije, a mo¾da i više rata u visini od po 250.000 eura, niko ne zna. Vjerovatno æe se odgovor potra¾iti na sudu.

– I jedni i drugi misle da su u pravu i najbolje je da advokati to riješe. Èvrsto vjerujem da smo uradili dobro i nikakvog spora i štete po Nogometni savez neæe biti – smatra Dominkoviæ.

avaz.ba

Image

 

ILJO ILJO KRME DEBELO