Svi smo mi Saša Papac!

ImageSaša Papac ima jedan, jedini zahtjev kako bi se vratio u multinacionalni fudbalski tim Bosne i Hercegovine. Da bi ponovo obukao dres svoje domovine tra¾i promjene u N/FS BiH. Tako blizu, a tako daleko…

Sušiæeva upornost

Defanzivac Glasgow Rangersa koliko – toliko smekšao je stav, te je pristao porazgovarati sa novim selektorom Safetom Sušiæem. Veliki je to napredak uzme li se u obzir da do prije mjesec dana uopæe nije htio govoriti o povratku u našu selekciju ili je na ovo pitanje uredno odgovarao: “Rekao sam zbogom reprezentaciji BiH”, “Ne vraæam se!”.

Ipak, Sušiæ je bio uporan i privolio izvanrednog igraèa na dijalog. Iz Škotske su dolazile vijesti kako æe se, ipak, vratiti, što je Sale nacionale demantirao. Njegove namjere su iskrene. Kao i svaki vrhunski sportista ¾eli nastupati za reprezentaciju. No, nije promijenio mišljenje od dana kada se odluèio na bojkot sa još 12 saigraèa iz reprezentacije.

I pored toga što su njegove ostale kolege poodavno prekinule „štrajk“, pojedini i završili karijere, on u našem Savezu decidno ¾eli vidjeti proslavljene bivše igraèe i ljude od struke.

Na èelnim funkcijama u foteljama N/FS BiH asovi bi trebali zamijeniti one koji su ga i “otjerali” iz reprezentacije, kreatore brojnih problema u našem fudbalu, reflektovanih u i oko reprezentacije. Lijepo zvuèi, ali to je gotovo sigurno (ne)moguæa misija?!

Politièki bastion

Zahtjevi Papca mogli biti udovoljeni u ovoj 2010. godini, kada æe u N/FS BiH biti odr¾ani novi izbori. Ipak, teško je za povjerovati da æe veæina dosadašnjih, u javnosti omra¾enih funkcionera Saveza, napustiti funkcije kako bi naša reprezentacija bila mnogo jaèa u zadnjoj liniji, odnosno na lijevom boku.

Papac bi mogao biti velika prevaga za naš eventualni odlazak na EURO 2012. Meðutim, “Èolakoviæa & Co” i nije briga za opæedr¾avni interes. Dosadašnjim potezima i izjavama u javnosti direktno su svima dali do znanja da ih interesiraju iskljuèivo lièni interesi, to jeste ostanak na profitabilnim i atraktivnim funkcijama.

Godinama bastion u sarajevskoj ulici Ferhadija ne pada, iako je to ¾elja svih neogrezlih u korupciji i onih koji ¾ele dobro bh. fudbalu.

Odreðena grupa sadašnjih èlanova Predsjedništva i Izvršnog odbora prejaka je u svojim bazama koje æe ih i na narednim izborima kandidirati za mjesta u dr¾avnoj fudbalskoj instituciji. Iza puno njih “stoji” i politika, a i pticama na grani je jasno da nam politièari kroje i sportsku sudbinu. Zbog toga, ne treba oèekivati da æe, i bude li odreðenih promjena u N/FS BiH, od narednog ljeta u Savez doæi ljudi od struke. Tu¾na bosanskohercegovaèka realnost!

Ispravan put

I nakon svega, oko moguæeg povratka Papca u reprezentaciju mišljenja su podijeljena. Njegovi zahtjevi su jedini ispravan put za naš fudbal, ali… Veæina misli da bi se Saša trebao ponovo prikljuèiti reprezentaciji bez obzira na sastav onih koji “igraju” u N/FS BiH. “Sveznalice” i ljudi bliski “najomra¾enijima u dr¾avi” govore da nam i ne treba?! Èista glupost!

Papac je Sušiæevom timu neophodan, kao što je bio i Æirinom. Ispostavilo se da nam je igraè njegovog profila od ¾ivotne va¾nosti. Svjestan je toga i Saša. Na koncu, nije slijedio put brojnih vrhunskih sportista iz ove zemlje koji su svoju sreæu potra¾ili u drugim, susjednim i bolje ureðenim dr¾avama, gdje se poštuju njihova mišljenja i zahtjevi. Kod nas je neka druga prièa. Na¾alost!

Dakle, ma šta Papac odluèio na trnovitom je, ali ispravnom kolosijeku. Borba za bolje sutra svoje zemlje i njenog sporta, koliko god uèinkovita bila, va¾nija je i od plasmana na neko od velikih takmièenja koje bi nam zamazalo oèi, te nagomilane probleme još više gurnulo pod tepih.

I zato – svi smo mi Saša Papac!

sarajevo-x.com