Savez u blokadi, a djele se dnevnice

ImageI dok je N/FSBiH blokiran zbog neplaæanja poreznih rata, èlanovi Izvršnog odbora bh. kuæe nogometa, koji su zbog svoje indolentnosti, izmeðu ostalih, i zaslu¾ni za blokadu, i dalje lagodno ¾ive na raèun Saveza.

Kako drugaèije objasniti da nijednom od 11 èlanova IO, koji su se u petak pojavili na sjednici, koja nije na kraju ni odr¾ana zbog nedostatka kvoruma, nije palo na pamet da se odrekne dnevnica. I tako, dok èlanovi Izvršnog odbora uredno naplaæuju svoj nerad, uposlenici Saveza, oni koji zapravo nešto konkretno i rade, i dalje su bez plaæe.

"Sram ih i stid bilo. To nisu sportski radnici, to su interešd¾ije, koji samo gledaju kako zaraditi na raèun Saveza", kazalo nam je nekoliko uposlenika N/FSBiH, ne ¾eleæi da im otkrivamo imena.

"Niko nikad od njih nije donio ni feninga u Savez, a ¾ive k'o begovi. Samo nabijaju troškove, a mi ih gledamo kako se èaste na raèun Saveza. Boli njih briga za N/FSBiH, njima je stalo samo do njihovog d¾epa", kazali su nam ogorèeni uposlenici N/FSBiH.

A da u Savezu zaista nije sve kako treba, pokazuje i podatak da je predsjednik N/FSBiH Sulejman Èolakoviæ pojedincima morao zabraniti ruèak na raèun bh. kuæe nogometa, s obzirom na to da sjednica IO nije odr¾ana.

Istina, èlanovi Predsjedništva su takoðer naplatili dnevnice, ali su oni, za razliku od èlanova IO, odr¾ali svoju sjednicu, pa im se mo¾e i progledati kroz prste, ali šta reæi za "grobare" bh. nogometa, koji uprkos tome što je N/FSBiH blokiran ¾ele putovati u Varšavu na izvlaèenje parova za kvalifikacije. Naravno, niko od njih i ne pomišlja da ide o privatnom trošku, veæ ¾ele putovati na raèun Saveza, što æe im se vjerovatno i dopustiti, a za to vrijeme æe portiri, ekonomi, sekretarice, razni èlanovi komisija koji svaki dan uredno dolaze na posao i ostali uposlenici N/FSBiH, koji imaju tu nesreæu da njihova plaæa zavisi od nesposobnjakoviæa, èekati da se deblokira raèun, kako bi napokon mogli dobiti zaraðeno.

Takoðer, saznajemo da je meðu pojedinim èlanovima IO zavladala svojevrsna panika, s obzirom na to da postoji velika moguænost da se u N/FSBiH vrati Jusuf Pušina, nekadašnji predsjednik bh. kuæe nogometa u èije vrijeme je situacija izgledala mnogo blistavije nego kada su svu vlast u svoje ruke preuzeli pojedinci poput Dominkoviæa i Ušanoviæa.

oslobodjenje.ba